Jdi na obsah Jdi na menu
 


Робота з документами - -Práce s dokumenty - Working with documents

20. 6. 2019

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

Výsledek obrázku pro práce s dokumenty

 

 

 

 

Робота з документами

Práce s dokumenty

Working with documents

 

 

 

Перед початком роботи ми отримуємо ці документи:

Před začátkem práce, dostaneme tyto dokumenty:

Before starting work, we get these documents:

 

 

1. Перше - це призначення нашої роботи:

První - je zadání naší práce:

The first - is the assignment of our work:

 

 

 

На документі ми завжди знаходимо своє ім'я, а поруч з нашим ім'ям - код VIN автомобіля, який ви будете їздити:

V dokumentu vždy najdeme své jméno a spolu s naším jménem je VIN kód vozu, který budete řídit:

We will always find your name in the document and, along with our name, the VIN of the car you drive:

 

 

ua-page-001.jpg

 

 

У верхньому лівому куті знаходиться адреса, куди ми підбираємо автомобіль:

V levém horním rohu je adresa, kde si vyzvedneme auto: 

In the upper left corner is the address where we pick up the car:

 

 

img_20190617_103736.jpg

 

 

Ліворуч, під першою адресою, знаходиться адреса, куди ви їдете:

Vlevo pod první adresou je adresa, kam odvezeme vozidlo:

To the left below the first address is the address where we take the vehicle:

 

 

img_20190617_103834.jpg

 

 

У лівому нижньому куті знаходиться робочий код - ідентифікатор:

V levém dolním rohu je kód práce - ID:

In the lower left corner is the work code - ID:

 

img_20190617_104352.jpg

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

2. Другий документ - CMR:

Druhý dokument - CMR:

Second Document - CMR:
 

 

ua-page-002.jpg

 

 

У рядку № 18 підпишіть поруч із своїм ім'ям

V řádku číslo 18 se podepiš vedle svého jména

In line number 18, sign next to your name

 

 

 

img_20190617_105832.jpg

 

 

Якщо в рядку 23 немає підпису, підпишіть його:

Pokud není v řádku 23 podpis, tak ho podepiš:

If there is no signature in line 23, sign it:

 

 

img_20190617_110004.jpg

 

 

У рядку 25 у першому полі введіть статус тахометра автомобіля під час запуску:

V řádku 25 napiš do prvního kolonky stav tachometru vozidla na startu:

On line 25, in the first box, enter the vehicle's tachometer status at start:

 

У рядку 25 стан спідометра в кінці нашої роботи записується в останню колонку

U řádku 25 se do poslední kolonky napíše stav tachometru na konci naší práce

At line 25, the status of the speedometer at the end of our work is written to the last column

 

 

pozor.jpg

 

 

 

 

 

Якщо Ви не ведете свій автомобіль до пункту призначення, але тільки до місця, де його несе хтось інший, ми напишемо в полі 25 назву місця, де ми залишаємо автомобіль, і поточний стан спідометра.

Pokud nevezeš auto do cíle, ale pouze na místo, odkud ho poveze dál někdo jiný, tak v kolonce 25 napíšeme název místa kde automobil necháme, a aktuální stav tachometru

If you do not drive your car to the destination, but only to the place where it is carried by someone else, we will write in the box 25 the name of the place where we leave the car and the current status of the speedometer

 

 

img_20190617_110104.jpg

 

 

У рядку 26 ми напишемо наш номерний знак, і опишемо вагу транспортного засобу з номера 11 у наступному полі.

Do řádku 26 napíšeme číslo naší poznávací značky, a do vedlejší kolonky opíšeme váhu vozidla z konky číslo 11.

In line 26, we will write our license plate number, and we will describe the weight of the vehicle from number 11 in the next box.

 

 

Заповнений документ відображається в повному дозволі після подвійного клацання:

Vyplněný dokument se zobrazí v plném rozlišení, po dvojím kliknutí:

The filled document is displayed in full resolution after double clicks:

 

 

cmr-navod.jpg

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

3. Третій документ - VCR:

Třetí dokument  - VCR:

The third document - VCR:

 

 

Документ призначений для написання статусу автомобіля. Пошкодження автомобіля заносяться в документ відповідно до призначеного коду.

Dokument je určen pro zápis stavu automobilu. Do dokumentu se zapisují škody na automobilu podle kódu k tomu určených. 

The document is designed to write a car status. Damage to the car is recorded in the document according to the designated code.

 

 

ua-page-007.jpg

 

 

 

Документ повинен містити ідентифікатор завдання, тип автомобіля, код VIN автомобіля, куди йде автомобіль, куди їде автомобіль, номерний знак, дату початку роботи, дату закінчення роботи.

Dokument musí obsahovat ID práce, typ automobilu, VIN kod automobilu, odkud automobil jede, kam automobil jede, naší poznávací značku, datum začátku práce, datum konce práce.

The document must contain the job ID, the type of car, the VIN code of the car, where the car is going, where the car is going, our license plate, the start date of the work, the end date of the work.

 

 

Документ повинен містити обладнання автомобіля, якщо він пошкоджений, правильний код пошкодження. І ми підпишемо документ.

V dokumentu musí být zapsána výbava automobilu, pokud je poškozen,tak správný kod poškození. A celý dokument podepíšeme.

The document must contain the car's equipment, if it is damaged, the correct damage code. And we will sign the document.

 

 

Заповнений документ відображається в повному дозволі після подвійного клацання:

Vyplněný dokument se zobrazí v plném rozlišení, po dvojím kliknutí:

The filled document is displayed in full resolution after double clicks:

 

 

vcr-navod.jpg

 

 

 

У документі є приклад, де в машині дряпається праве дзеркало. Правий код дзеркала M2, а код скретчу - 2. Весь код записується у вигляді M2-2

V dokumentu je příklad, kdy je u automobilu poškrábané pravé zrcátko. Kod pravého zrcadla je M2, a kod pro škrábanec je 2. Celý kod se zapíše ve tvaru M2-2

There is an example in the document where the right mirror is scratched in the car. The right mirror code is M2, and the scratch code is 2. The entire code is written in the form of M2-2

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

4. Четвертий документ - BUDGET:

Čtvrtý dokument - BUDGET:

Fourth document - BUDGET:

 
 
 

ua-page-010.jpg

ua-page-011.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документ розраховує всі витрати на дану роботу. Робота розраховується з кінця попередньої роботи, до кінця роботи з документа. Наприклад, ми доставили машину клієнтові вчора о 3 годині вечора, тому всі пункти були враховані з (таксі, поїзд, автобус, готель,заправка ) у вартість поточної роботи. Вся вартість цієї роботи закінчується доставкою автомобіля.

 

Dokument je na spočítání všech nákladů k zadané práci. Práce se počítá od konce předešlé práce, do konce práce z dokumentu. Například jsme včera v 15 hodin předali automobil zákazníkovi, tak od té doby se počítají všechny položky ( Taxi, vlak, Bus, Hotel,  tankování ) do nákladů aktuální práce. Všechny náklady na tuto práci končí odevzdáním vozidla.

 

The document is to calculate all costs for a given job. The work counts from the end of the previous work, to the end of the work from the document. For example, we delivered a car to a customer yesterday at 3 pm, so all items have been counted since (Taxi, Train, Bus, Hotel, refueling ) into the cost of current work. All the cost of this job ends with the delivery of the vehicle.

 

 

На документі ми знаходимо шлях, яким ми повинні йти:

Na dokumentu najdeme trasu kudy máme jet:

On the document we find the way we should go:

 

 

img_20190617_134655.jpg

 

 

На документі ми знаходимо адреси АЗС, де ми повинні заправлятися:

Na dokumentu najdeme adresy čerpacích stanic kde máme tankovat palivo:

On the document we find the addresses of the filling stations where we should refuel:

 

 

 

img_20190617_134617.jpg

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

Перш ніж писати у форму, треба записати всі квитанції

Před zápisem do formuláře je potřeba nadepsat všechny účtenky

Before writing to the form, all receipts need to be written

 

 

 

Повна роздільна здатність після подвійних кліків:

V plném rozlišení po dvojím kliknutí:

Full resolution after double clicks:

 

 

tickety-pred-popsanim.jpg

 

 

Для кожного квитанції ми напишемо ваше ім'я, ідентифікатор роботи, номер шасі, як він був оплачений - картка, готівка

Na každou účtenku napíšeme svoje jméno, ID práce, číslo šasi, jak bylo placeno - karta, hotovost 

For each receipt we will write your name, job ID, chassis number, how it was paid - card, cash

 

 

tickety-po-popsani.jpg

 

 

Номер і номер шасі знаходяться на формі

ID a číslo šasi je na formuláři

The ID and chassis number are on the form

 

 

img_20190617_133741.jpg

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

Повна роздільна здатність після подвійних кліків:

V plném rozlišení po dvojím kliknutí:

Full resolution after double clicks:

 

 

budget-strana-1.jpg

 

budget-strana-2.jpg

 

 

 

Související obrázek

 

 

 

І ми розмістимо всі дані у формі

A zapíšeme všechny údaje do formuláře

And we'll put all the data in the form

 

 

Перша сторінка форми:

První strana formuláře:
First page of form:

 

 

Обидві дати однакові в першому рядку. Перша дата означає придбання автомобіля, друга дата означає початок роботи водія - і це те ж саме :-)

Oba dva datumy jsou v prvním řádku stejné. První datum znamená převzetí automobilu, druhý datum znamená začátek práce řidiče - a to je stejné :-)

Both dates are the same in the first line. The first date means the takeover of the car, the second date means the start of the driver's work - and that's the same :-)

 

 

img_20190617_144037.jpg

 

 

Перша дата у другій лінії - це коли ми доставляємо автомобіль клієнту:

První datum ve druhém řádku, je kdy automobil odevzdáme u zákazníka:

The first date in the second line is when we deliver the car to the customer:

 

 

img_20190617_144059.jpg

 

Друга дата у другій лінії означає, коли ми підберемо іншу нову машину:

Druhé datum v druhém řádku znamená, kdy vyzvedneme další nový automobil: 

The second date in the second line means when we pick up another new car:

 

 

img_20190617_144116.jpg

 

 

 

 

 

Ось скільки літрів ми заправили і скільки ми заплатили:

Zde se zapisuje kolik litrů jsme tankovaly, a kolik jsme zaplatily:

Here is how many liters we refueled and how much we paid:

 

 

img_20190617_145747.jpg

 

 

Під столом підсумовуються літри палива і скільки ми заплатили:

Dole pod tabulkou se sečtou litry paliva, a sečte se kolik jsme zaplatily:

Below the table, liters of fuel add up, and add up how much we paid:

 

 

 

img_20190617_145809.jpg

 

 

Якщо ми виміряємо паливо в баку, то напишемо тут кількість літрів, доступних на старті:

Pokud změříme palivo v nádrži, napíšeme zde kolik máme litrů na startu k dispozici:

If we measure the fuel in the tank, we will write here the number of liters available at the start:

 

 

img_20190617_145853.jpg

 

Тут ми пишемо літри, які ми заправляємо по дорозі:

Zde píšeme litry které jsme cestou natankovaly:

Here we write liters that we refueled on the way:

 

 

img_20190617_145939.jpg

 

Тут ми додаємо окремі елементи в рядках разом:

Zde jednotlivé položky v řádcích sečteme dohromady:

Here we add the individual items in the rows together:

 

 

img_20190617_150005.jpg

 

 

 

МОДЕЛЬ:

VZOR:

PATTERN:

 

Повна роздільна здатність після подвійних кліків:

V plném rozlišení po dvojím kliknutí:

Full resolution after double clicks:

 

 

budget-strana-1.jpg

 

 

 

Інша сторона форми:

Druhá strana formuláře:

The other side of the form:

 

 

 

Виплати за плату за проїзд вносяться тут:

Zde se píšou platby za mýtný poplatek:

Payments for toll fee are written here:

 

img_20190617_152233.jpg

 

Ось витрати на проїзд - таксі, автобус, поїзд:

Zde se píšou platby za cestování - taxi, bus, vlak:

Here are payments for travel - taxi, bus, train:

 

img_20190617_152313.jpg

 

 

Платежі за готель знаходяться тут:

Zde se píšou platby za Hotel:
 

Payments for Hotel:

 

 

img_20190617_152349.jpg

 

 

Pахувати разом і підписувати:

Tady se všechno sečte a podepíše:

Here, everything is summed up and signed:

 

img_20190617_152406.jpg

 

МОДЕЛЬ:

VZOR:

PATTERN:

 

Повна роздільна здатність після подвійних кліків:

V plném rozlišení po dvojím kliknutí:

Full resolution after double clicks:

 

 

budget-strana-2.jpg

 

 

Результат:

Výsledek:

Result:

 

 

img_20190617_160805.jpgimg_20190617_160833.jpgimg_20190617_160818.jpg

 

 

 

 

 

 

Související obrázek

 

 

 

 

Інструкції щодо надсилання коду sms натисканням кнопки:

Pokyny pro odeslání sms kódu po kliknutí:

To send sms code by pressing:

 

 

www-klik.jpg

 

 

Інструкції щодо заповнення жовтого технічного сертифіката можна отримати, натиснувши:

Návod jak vyplnit žlutý technický průkaz je k dispozici po kliknutí:

Instructions on how to complete the yellow technical certificate are available by clicking:

 

 

www-klik.jpg

 

 

 

BUDGET CZECH:

 

www-klik.jpg

 

 

 

 

Související obrázek