Jdi na obsah Jdi na menu
 


AETR - Nařízení ES č. 561

13. 8. 2021

 

Co je to AETR?

AETR je Evropská dohoda o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě.

Tato dohoda vymezuje například věkové a profesní požadavky osádky a především maximální dobu řízení, délku výkonu a četnost povinných přestávek mezi jízdou.

V roce 2007 však přišlo nové ustanovení týkající se silniční dopravy v Evropské unii s názvem „Nařízení č. 561“.

 

Co je to Nařízení č. 561/2006?

Nařízení č. 561/2006 je Nařízení týkající se dopravy uvnitř Evropské unie.

Podle čl. 2 odstavce 2 a 3 Nařízení č. 561/2006 se toto Nařízení vztahuje na silniční dopravu bez ohledu na zemi registrovaného vozidla vykonávanou výhradně v zemích EU nebo mezi zeměmi, jež jsou smluvními stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru (jedná se o země jako Švýcarsko, Island, Lichtenštejnsko a Norsko).

Doprava po EU

Z tohoto vyplývá, že pro vnitrostátní dopravu, která je vykonávána mezi členskými státy EU platí Nařízení č. 561/2006.

Mezinárodní doprava

Naopak pro mezinárodní dopravu, která se zčásti provádí mimo oblast Evropské unie, se využívá dohoda AETR.

Na koho se AETR a Nařízení č. 561/2006 vztahuje?

Nařízení č. 561/2006 se vztahuje na přepravu nákladu vozidly, jejichž maximální přípustná hmotnost včetně návěsu, nebo přívěsu překračuje hmotnost 3,5 tuny.

Toto Nařízení také platí pro vozidla, která jsou svojí konstrukcí nebo trvalou úpravou určena k přepravě více než devíti osob a to včetně řidiče (autobusy).

 

 

 

NAŘÍZENÍ 561 V KOSTCE
 

 

 

 

 

Přehledný AETR v tabulce k dispozici po dvojítém kliknutí v plném rozlišení:

 

aetr.jpg

 

 

 

Zdroj: http://davidhavel.pise.cz/86-narizeni-es-561-2006-doby-rizeni-a-odpocinku.html

Týdenní doba řízení

Celková doba řízení by nikdy neměla přesáhnout devadesát hodin za období následujících dvou po sobě jdoucích týdnů.

Týdenní doba řízení by také neměla přesáhnout 56 hodin za jeden týden.

To znamená, že pokud například vyrazíte na cestu začátkem pracovního týdne, tedy v pondělí, nesmíte najet do neděle dalšího týdne více než devadesát hodin.

Modelový příklad

Týden, ve kterém se nacházíme Počet najetých hodin
První týden V pondělí vyjedete a do konce týdne najedete 40 hodin.
Druhý týden Další týden smíte najet už pouze 50 hodin.
Třetí týden Další týden však nezačínáte od nuly, jak by se mohlo zdát, ale musíte počítat s počátkem

Nesmíte totiž zapomenout, že zákon v tomto ohledu hovoří o dvou po sobě jdoucích týdnech. Musíte si tedy vždy hlídat i minulý týden.

 

Denní doba řízení

Denní doba řízení nesmí přesáhnout více než devět hodin. Dvakrát v týdnu však smí být prodloužena na deset hodin jízdy.

Povinné přestávky a doby odpočinku

Stejně jako doby jízdy jsou rozděleny přestávky a doby odpočinku na týdenní a denní bázi.

 

Týdenní doba odpočinku

Každý týden, kdy jezdíte, jste povinni udělat dobu odpočinku nejméně 45 hodin.

Lze ji však zkrátit na 24 hodin, za podmínky, že ji koncem třetího týdne od této pauzy dorovnáte. Dorovnání by mělo být provedeno tak, že budete stát 45 hodin v kuse plus počet hodin, které musíte dorovnat do předešlé zkrácené pauzy.

Modelový příklad

Týden, ve kterém se nacházíme Počet odpočinkových hodin
První týden První týden jsme ve spěchu a uděláme 30 hodinovou pauzu.
Druhý týden Uděláme klasickou 45 hodinovou pauzu.
Třetí týden Nastal třetí týden. Musíme udělat 45 hodinovou pauzu + 15 hodinovou pauzu ze zkráceného prvního týdne.

Denní doba odpočinku

Během každých 24 hodin po ukončení předešlé denní nebo týdenní doby odpočinku musí mít řidič novou denní dobu odpočinku.

Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí mít řidič nejvýše tři zkrácené denní doby odpočinku.

Po ukončení každé denní doby řízení musíte udělat jedenácti hodinovou pauzu. Třikrát v týdnu ji však můžete zkrátit na devět hodin.

Doba odpočinku mezi jízdou – bezpečnostní přestávka

Po každých 4,5 hodinách plynulého řízení je řidič povinen udělat nepřerušovanou přestávku 45 minut, pokud zrovna nezačíná doba odpočinku.

45 minutová doba odpočinku může být nahrazena přestávkou v délce 15 minut, po které následuje přestávka 30 minut.

 

AETR a Nařízení č.561/2006 tabulka

  AETR Nařízení č. 561/2006
Týdenní doba řízení Nesmí překročit 56 hodin. Nesmí překročit 56 hodin.
Denní doba řízení Nesmí překročit 9 hodin. Může být dvakrát v týdnu prodloužena na 10 hodin mezi dvěma odpočinky.
Celková doba řízení Ve dvou po sobě jdoucích týdnech, lze řídit maximálně 90 hodin.
Pracovní doba za týden Dle nařízení vlády je týdenní pracovní doba 48 hodin. Může být maximálně prodloužena na 60 hodin.
Týdenní doba odpočinku Musí být minimálně 45 hodin.
Denní doba odpočinku Po ukončení každé denní doby řízení následuje odpočinek 11 hodin.
Zkrácená doba odpočinku Minimálně 24 až 36 hodin podle místa odstavení vozidla. Vyrovnání do konce třetího následujícího týdne. Minimálně 24 hodin s vyrovnáním do konce třetího následujícího týdne.
Denní doba odpočinku dva řidiči 8 hodin během každých 30 hodin jízdy. Minimálně děvet hodin během každých 30 hodin. Od posledního proběhlého odpočinku. Kromě první hodiny musí být druhý řidič přítomen.
Rozdělení denní doby odpočinku V případě prodloužení odpočinku na minimálně 12 hodin lze rozdělit na nejvýše tři úseky. Z toho jeden z úseků musí být alespoň 8 hodin. V případě prodloužení odpočinku na minimálně 12 hodin lze rozdělit do dvou úseků. První úsek minimálně tři hodiny. Druhý úsek minimálně 9 hodin.
Zkrácení denní doby odpočinku Lze zkrátit maximálně třikrát týdně a to až na 9 hodin. Do konce týdne musí dojít k vyrovnání odpočinku. Lze zkrátit maximálně třikrát týdně a to až na 9 hodin a to mezi dvěma týdenními odpočinky. K vyrovnání nedochází.
Denní přestávky mezi jízdou – bezpečnostní přestávka Po 4,5 hodinách jízdy povinná přestávka 45 minut. Lze rozdělit na kratší nejméně trvající 15-minutové přestávky. Po 4,5 hodinách jízdy povinná přestávka 45 minut. Lze rozdělit na dvě části: nejprve 15 minut a poté 30 minut.
Začátek týdenního odpočinku řidiče Po maximálně šesti denních dobách řízení (dvanácti denních dobách řízení, pokud se jedná o mezinárodní osobní přiležitostnou dopravu). Nejpozději po šesti 24-hodinových časových úsecích od předchozího týdenního odpočinku.
Povinnost předložení záznamových listů ke kontrole Předkládá z běžného týdne a posledního dne předcházejícího týdne, během kterého řídil. Z běžného dne a k tomu dalších 28 předchozích kalendářních dní.

 

Sankce za porušení dodržování AETRU

Porušení povinných přestávek a doby jízdy může v první řadě znamenat přestupkové řízení a následnou sankci. Je však důležité zdůraznit, že se rozlišuje, zdali k porušení došlo nedbalostí, tedy neúmyslně, nebo zdali se jedná o úmyslné spáchání přestupku. V některých zemích může porušení doby odpočinku nebo denní doby jízdy znamenat také trestný čin.

 

 

Kompletní znění dokumentu Nařízení 561 - AETR je k dispozici po kliknutí:

 

 

dokumenty-klik.jpg

kdyby jste udělali pauzu např.12 hodin, počítá se pouze jako 9 hodin (a "devítky" smějí být jen tři). Bacha na to!)

 

Dobře popsaný AETR od profesionálního řidiče:

 

 

 

 

 

like.jpeg