VEGA DRIVER NAVIGATOR - VEGA - NOVÝ ŘIDIČ, PRAVIDLA FIRMY - VEGA - NOVÝ ŘIDIČ - I. - CZ - Myto CZ, SK - Skybox SK
Jdi na obsah Jdi na menu
 


I. - CZ - Myto CZ, SK - Skybox SK

1. 3. 2020

 

 

 

 

vega_logo.jpg

 

 

 


Stále se setkáváme s problémy s mýtnými palubními jednotkami v ČR (Myto CZ),a na Slovensku (Sky Box).
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím o jednotlivých systémech.


 

 

 

MÝTNÝ SYSTÉM ČESKO

 

 
 
 
Naše zákaznické číslo pro systém CzechToll je :
 
 
4058457049,
Vega Int. Car Transp.and logistic Trading GmbH
 
 
Toto zákaznické číslo se používá při zakládání mýtné jednotky.
 
 
Mýtnou jednotku nelze založit na jméno řidiče.

 

 


Palubní jednotky Myto CZ povinně registrujte na adresu ….“VEGA int. Car Transport & Logistic
Salzburg“


Neregistrujte je prosím na své vlastní jméno ani na adresu jiné pobočky.


Je bezpodmínečně nutné doložit třídu Euro 6. Není možné přebírat třídu Euro 2 – je mnohem dražší….


Řidiči, kteří jezdí do ČR jen výjimečně nebo jen projíždějí, si jednotku převezmou a při výjezdu ze země ji
vrátí. Pokud to není možné, např. při opouštění země vlakem, může řidič ponechat jednotku v kanceláři SBG. Platnost jednotky je omezena na 12 měsíců – pokud nebude ve stanovené lhůtě použita,
propadá záloha i vložená částka.Sestavte jednotku dle předpisů a věnujte pozornost signálům.

 

Pro nás je důležité, když svítí hlavní dioda zeleně, tak je jednotka aktivní a vše je OK.

Jednotka jako podobné přístroje nevydává zvuk.

 

 

KREDIT

 

je vyznačen na jednotce logem eura €.

Pokud svítí zeleně, máme dostatečný kredit na jednotce.

Když je kredit 600 - 300 Kč tak dioda € svítí žlutě.

Kredit pod 300 Kč je signalizován blikající žlutou ikonkou €.

A když se ikonka € rozsvítí červeně, nejsou na jednotce žádné peníze.

 

 

 

Bližší informace jsou k dispozici po kliknutí:

 

Výsledek obrázku pro czech toll logo

 

 

 

 


Máte-li problém nebo jakékoliv dotazy, kontaktujte pana Karla Profta, a to bez ohledu na to, zda se jedná
o problematiku Euro 6 při zadávání (registraci) nebo v případě kontrol apod.
Kontakty na pana Profta: Tel. č. +420 724 984 763 nebo e-mail: karel.proft@vegatrans.com

 

 

 

 

 

 

 

 

vega-logo_bzs_medium213_142.jpg

 

 

 Slovensko – jednotky Sky Box:

 

K registraci jednotky použijte prosím:

zákaznické číslo Vega 3214102698

Vega International Car Transport and Logistic – Traiding GmbH“

( původní číslo 310214102 )

je prý neplatné

 


Nepoužívejte své vlastní jméno ani jiné názvy


Pro registraci jednotky je nutný registrační list, CMR, dodací list, příkaz jízdy– musí být zjevné označení Euro 6.Náklady jsou: 50€ kauce + 50€ poplatek – platba v hotovosti. Při výjezdu ze země jednotku vraťte a rozdíl plateb vyúčtujte v kanceláři v hotovosti.


Při výjezdu ze země jednotku prosím vždy vracejte. Není-li to možné, např. z důvodu opuštění země
vlakem, pak si hlídejte lhůtu propadnutí a 1měsíc před vypršením kontaktujte Dispo KV.


Důležité: Pokud není jednotka používána po dobu 6 měsíců, kauce i vklad propadají, a navíc obdržíme
pokutu ve výši 257€. Každý řidič je odpovědný za to, že jednotka bude včas vrácena .


Jednotku instalujte řádným způsobem a během jízdy sledujte signál a kontrolky (stejně jako u jednotky
Premid Box); zelená svítí-OK/ zelená bliká-nízký vklad, pod 20 Euro/ červená- problém, nechte ihned
zkontrolovat.

 


Důležité: již při přebírání vozidla zkontrolujte, zda je vozidlo vybaveno zapalovačem. Pokud není, chybí možnost napájení jednotky – v takovém případě ihned uvědomte expedici.
Je zakázáno instalovat vlastní náhradní napájecí zdroje. Hrozí nebezpečí poškození jednoho nebo více
řídících přístrojů, nebo může dojít ke vznícení kabelu.

 

 

Bližší informace jsou k dispozici po kliknutí:

 

Image result for slovenske myto logo

 

 


Při jakýchkoliv problémech se obraťte na pana Karla Profta, který vám obvykle pomůže.
Tel. č. +420 724 984 763
E-mail: karel.proft@vegatrans.com

 

 

 

vega-logo_bzs_medium213_142.jpg