VEGA DRIVER NAVIGATOR - VEGA - PRVNÍ POMOC PŘI ZRANĚNÍ - Nevolnost, dušnost, klaustrofobie, epilepsie
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nevolnost, dušnost, klaustrofobie, epilepsie

21. 4. 2019

 

 

 

Klaustrofobie (strach z uzavřených či omezených prostorů)

 

 

Možné projevy

 

Pocit úzkosti či nejistoty až silný záchvat strachu, paniky s možností mdloby (mdloba = krátkodobé bezvědomí). Může být pocit bušení srdce, pocení, třes, závratě, pocit na zvracení až zvracení, strach ze ztráty vědomí až smrti, obtížné dýchání apod.

 

První pomoc

 

 • Snažíme se dotyčného uklidnit a vysvětlit mu, že je v bezpečí!
 • Co nejdříve zajistíme možnost opuštění stísněného prostoru, aby nedošlo ke zhoršení stavu.
 • V případě problémů s dechem apod. posadíme a uvolníme těsné šaty kolem krku. Neustále uklidňujeme a zdůrazňujeme, že nesmí dýchat rychle a povrchově, ale musí se snažit dýchat pomalu, klidně a zhluboka! Je možné přiložit studený obklad na čelo pro pocit úlevy.
 • Při pocitu mdloby – položíme dotyčného na záda a zvedneme do výšky dolní končetiny (prevence mdloby a zajištění dostatečného prokrvení mozku a srdce). Toto lze provést i u probíhajícího krátkodobého kolapsu či mdloby. Po chvilce obvykle dojde k návratu vědomí a zlepšení stavu.
 • V případě bezvědomí, ze kterého se dotyčný bezprostředně neprobudí (ani při bolestivém podnětu a zvednutých dolních končetinách), postupujeme dle návodu v kapitole BEZVĚDOMÍ, volat 155!
 •  

 

Nevolnost, kolaps

 

Možné projevy

 

Pocit úzkosti nebo strachu, nedostatku vzduchu, mžitky před očima, pocit na zvracení, pocení se, bledost v obličeji či celková bledost, pocit bušení srdce či těžkosti, celková slabost, „točení hlavy", apod.

 

 

První pomoc

 

 • Dotyčného posadíme (při riziku pádu je možný polosed s oporou) – nařídíme naprostý klid!
 • Zeptáme se: „zda užívá léky na srdce, popř. se s něčím léčí", možnost dát pod jazyk rozpustit lék: nitroglycerin (má-li jej u sebe a užívá-li jej). Povolíme oděv kolem krku a dotyčného uklidňujeme.
 • Voláme ZZS – 155 a do jejího příjezdu zajistíme absolutní klid dotyčného (nehýbat, nemluvit, nekouřit apod.). Při poruchách dýchání postupujeme jako v kapitole "Klaustrofobie". V případě poruchy či ztráty vědomí – bezvědomí postupujeme jako v kapitole "Bezvědomí"!
 •  

 

Dušnost – poruchy dýchání

 

Možné projevy

 

Výdechová, nádechová, klidová či námahová dušnost, pocit nedostatku vzduchu a kyslíku, úzkost, strach, zrychlený puls, pocení se, dušení se, bledá až modrofialová barva, kolaps - poruchy vědomí.

 

První pomoc

 

 • Uvolnit oděv kolem krku, dotyčného posadit, zeptat se na případnou léčbu astmatu. V případě výdechové dušnosti (možné astma) podat léky (jejich vdechnutí pomocí nhalátoru) má-li je u sebe.
 • Je-li možné, čerstvý chladnější vzduch, dále postupujeme dle bodů 2 – 4 v kapitole "Klaustrofobie".
 •  

 

Epileptický záchvat – křečové stavy

 

Možné projevy

 

Mírné záškuby či křeče končetin, obličeje či celého těla, až po rozsáhlý křečový stav, spojený s poruchou vědomí, někdy pomočením, slinami u úst, poruchou dýchání z důvodu „zapadlého" jazyka apod.

 

První pomoc

 

 • Zamezit možnému poranění (odstranit z dosahu nebezpečné předměty), netlumit křeče, kontrola dechu!
 • Nic nestrkat do úst, při zástavě dechu (změně barvy) aklonit hlavu, zprůchodnit dýchací cesty, v případě nutnosti povytáhnout „zapadlý" jazyk. Při dlouho trvajících či opakovaných křečích volat ZZS.
 • Má-li u sebe Diazepam v tubě (5 nebo 10 mg) – možnost aplikovat roztok do konečníku. Při následném trvajícím bezvědomí (možno i bez křečí) pokračovat dle kapitoly "Bezvědomí"!