VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - CNG, Dokumenty, Kontrola, Červené SPZ, Setra, Parkoviště SBG
Jdi na obsah Jdi na menu
 


CNG, Dokumenty, Kontrola, Červené SPZ, Setra, Parkoviště SBG

26. 11. 2018

 

vega-logo.jpg

 

 

 

CNG VOZIDLA

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro cng daily

 

 

 

CNG automobily na plyn (autobusy, nákladní automobily, různé dodávky a další) mají zpravidla nainstalovaných několik nádrží, které jsou spolu spojené. U autobusů je například několik nádrží namontováno na střeše a ty jsou spojeny prostřednictvím magnetického spínače.

Pokud se dané nádrže doplňují, uvolní se dle tlaku v první nádrži magnetický spínač pro další plnění další nádrže, takto je plněna nádrž za nádrží, dokud není dosaženo vypínacího tlaku. Řidič přitom nemusí nic dělat! U jiných vozů, dodávek, jako např. Iveco Daily, jsou nádrže kvůli prostoru umístěny často pod vozem. Zde je důležité vědět následující….

1. Z výrobního závodu je obvykle naplněna pouze jedna nádrž, je tedy malý dojezd a řidič musí vyhledat nejbližší CNG čerpací stanici, aby systém dotankoval, jinak je dojezd velmi omezený.

2. Řidič zde musí bohužel pod vozidlo a otevřít nádrže umístěné v řadě, aby získal více objemu, a mohl tak dočerpat více plynu. Navíc se u každé nádrže nachází ventil, který musí být nastaven na „on“.

 

 

 

ikona-pozor.jpg

 

 

DULEŽITÉ :

 

Následující nádrže otevírejte, prosím, teprve poté, stojíte-li na čerpací stanici, budou-li uzavírací ventily otevřeny dříve, rozdělí se plyn nacházející se v první nádrži do dalších nádrží, což má za následek to, že řidič nenastartuje, protože zde bude příliš malý tlak.

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

MANIPULACE S DOKUMENTY

 

 

Výsledek obrázku pro dokumenty

 

 

Dokumenty k vozidlům musí být vždy vyplněny potřebnými údaji.

Je vždy nutné zkontrolovat, zda se zadávací dokumenty shodují s vozidlem a dokumentací k vozu! Pokud naleznete odchylky, musíte je neprodleně hlásit dispečinku.

Bez předchozího upřesnění nelze odjet. Pokud chybí závodní nebo Vega dokumenty (CMR, VCR, převáděcí protokoly, dokumenty k exportu/importu, atd.) při převzetí vozu, musí se o tom neprodleně uvědomit dispečink.

Pokud nejsou vozidla doručena do koncového místa určení, ale jsou-li zaparkována pro další transport, musí originální dokumenty k vozu vždy zůstat ve voze. Dokumenty k vozu nejsou vázané na řidiče, jedná se o průběžné dokumenty, jež poté musí potvrdit příjemce! Výjimka: Existuje přesný pokyn od dispečinku, že jsou dokumenty uloženy např. v kanceláři nebo v červené přihrádce v salonku řidičů (Driverslounge).

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

KONTROLA A HLÁŠENÍ ŠKOD

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro škodní událost

 

 

 

 

Každý řidič je odpovědný za jím přepravované vozidlo, proto musí při každé přejímce vozu provádět i řádnou kontrolu škod a dokumentovat převzetí v příslušném VCR (průběh přepravního řetězce)

Bude-li při převzetí zjištěno poškození a nebude-li toto poškození odstraněno na místě, musí se před odjezdem vždy vyrozumět příslušný dispečink a škoda se musí zaznamenat ve VCR, který musí podepsat předávající osoba.

Poznámka:

Poznámka ve VCR je platná pouze tehdy, pokud ji předávající osoba vozidla potvrdí razítkem, podpisem a jménem!!!

Důležité:

Každá škoda se musí neprodleně hlásit, je přitom jedno, zda byla škoda zjištěna při převzetí, udála se během přepravy, nebo pokud byla reklamována při odevzdání vozu!!!

Škodu VŽDY vyfoťte (číslo podvozku, celkový pohled, detail)

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

ČERVENÉ SPZ

 

 

 

 

germany.jpg

 

 

 

 

Červené značky, schvalovací sešit :

 

Bohužel máme stále problémy s červenými značkami a zejména s doprovodnými dokumenty / schvalovacím sešitem.

 

Z důvodu nesprávného nebo nedbalého vyplňování dokumentů se stále častěji vyskytují problémy s příslušnými úřady.

Značky jsou pak úřadem jednoduše zabaveny, respektive schvalovací sešit ke značce není prodloužen.

Proto je nezbytně nutné, aby každý další řidič pečlivě zacházel se značkami a dokumenty a dodržoval daná pravidla.

 

ikona-pozor.jpg

 

V každých červených deskách je na vnitřní straně zobrazen vzor, jak vyplňovat červený sešit.

 

Před jízdou zkontrolujte dobu platnosti a shodu značek.

 

 

V případě kontroly stačí předložit červený schvalovací sešit.

 

 

 

Muster k vyplnění po dvojím kliknutí v plném rozlišení:

 

 

 

1-spz-germany-kennzeichen-0917.jpg

 

 

 

2-spz-germany-kennzeichen-0917.jpg

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

 

SETRA TOPCLASS 531DT

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro Setra Topclass 531DT

 

 

 

 

U modelu Setra Topclass 531DT (dvoupatrový) se musí pro zabránění škody respektovat následující. Motorový ventil se smí otevírat pouze klíčem, ventil je vždy zavřený a před uvolněním se vždy musí otevřít klíčem. Zasuňte klíč a otočte, ventil vyskočí a teprve poté lze ventil dále otevírat.

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

PARKOVIŠTĚ SIEZENHEIM VEGA

 

 

 

 

V příloze naleznete nový přehled uspořádání parkovacích míst v Siezenheimu

Parkujte, prosím, čistě a řádně, krátké automobily jako 4x2 Chassis, SZM, dodávky atd. se odstavují přednostně na pravé straně. (krátká parkovací místa)

Důležité také je, aby byla parkovací místa, která jsou pronajímána firmě Viehhauser, vždy volná, nesmí se na nich parkovat, musí zde být zajištěn volný příjezd a odjezd pro firmu Viehhauser.

Celé naše prostranství se musí udržovat čisté, nachází se zde dostatek popelnic a veškerý odpad patří samozřejmě sem.

Jsou-li dodávány přívěsy, musí se vždy odstavovat s pomocí dřevěných podložek a podpěr. Příjezd a místo vedle dřevěné rampy musí být stále volné (zimní měsíce), dřevěná rampa je tu kvůli tomu, aby měli řidiči v zimních měsících možnost zbavit své vozy sněhu a ledu (předepsáno zákonem!).

Parkovací místa na území firmy Schmitz nejsou určena společnosti Vega, pokud by se však objevily problémy s parkováním, můžeme využít i tato parkovací místa. 

 

 

 

Plánek parkoviště na Vega Sbg Siezenheim k dispozici po dvojím kliknutí v plném rozlišení:

 

 

 

parkplatz-siezenheim-sbg.jpg

 

 

 

 

vega-logo.jpg