VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - DE Spz při kontrole policie, Rezervní kolo MAN, E - Citaro návod, Červená výstraha STOP
Jdi na obsah Jdi na menu
 


DE Spz při kontrole policie, Rezervní kolo MAN, E - Citaro návod, Červená výstraha STOP

4. 8. 2021

 

 

 

 

Červené Spz a policejní kontrola


Při policejních kontrolách je na požádání úředníka nutno předat pouze malý červený sešit se schválením pro provoz daného vozidla, jinak již nic; ani jízdní list ani červená složka, ve které se nacházejí všechny dokumenty k dané státní poznávací značce, se úředníkovi nepředávají. 


Prosíme toto bezpodmínečně takto zajistit!!!

 


Důležité upozornění:

Malý červený sešit se schválením pro provoz daného vozidla a rovněž jízdní list je nutno vést vždy pečlivě a řádně.  
Ohledně tohoto prosíme vzít na vědomí také Pokyny pro řidiče z května 2021!

 

 

 

Upevnění rezevního kola u MAN

 

 

Z daného podnětu, opatrnost při převzetí sedlových tahačů MAN s variantou upevnění rezervního kola, zajištěného prostřednictvím uzamčené desky sedla tahače.

Před každým uvedením vozidla do provozu prosíme zajistit to, že uzávěr desky sedla tahače je ještě zamčený.

Jestliže byl uzávěr někým odemčen, pak již zajištění neexistuje a pneumatika by volně ležela na desce sedla tahače.

 

 

img_20210804_155504.png

 

 

 

 

 

E - Citaro návod

 

Provozní návod k vozidlu od firmy Daimler co se týče baterií v pevné fázi! (LMP: lithium-kov-ploymer)

Vozidla E-Citaro s baterií v pevné fázi potřebují pro vysokonapěťový systém provozní teplotu 85 °C.

Tento průběh ohřevu nesmí být přerušen, tím že bude deaktivován hlavní spínač vozidla. Proto je nutno vždy zajistit, aby bylo zaručeno napájení proudem pro celou dobu převozu.

Rovněž je nutno brát na zřetel to, že vozidla s tímto bateriovým systémem potřebují pro průběh ohřevu (udržování baterie na 85 °C) průměrnou kapacitu nabíjení 17-20% na 24 hod. = max. 3-4 dny (při plně nabitých bateriích) bez dobíjení.

Jestliže bude tato doba překročena, nemohou být baterie již ohřívány a vozidlo nebude již po cca 2 hodinách možno nastartovat a bude moci být pouze odtaženo.

Proto je také obzvláště důležité, aby tato vozidla byla přejímána vždy plně nabitá, toto prosíme při převzetí bezpodmínečně zkontrolovat!

Co se týče baterie v pevné fázi LMP, je nutno brát na zřetel následující:

 

 

Důležité upozornění:

 

Při převzetí vozidel se systémy, které neznáš, se nech vždy instruovat!

 

 

 

pozor.jpg

 

 

Pozor:

Ruce pryč od vysokonapěťového zařízení (nebezpečí života) – jestliže jsou problémy se systémem, pak je nutno VŽDY informovat servis.

Servis musí přijet na dané MÍSTO a nesmí dávat žádné telefonické instrukce, co se má dělat!

 

 

 

 

img_20210804_155910.png

 

img_20210804_155931.png

 

 

 

Červená signalizace STOP

 


V návaznosti na četné Pokyny pro řidiče (poslední informace k tomuto v Pokynech pro řidiče z května 2021), v nichž poukazujeme na striktní dodržování pravidel výrobců a interních pravidel Vega, odkazujeme ještě jednou na to, že v případě červené výstražné signalizace je nutno vždy neprodleně zastavit!  


Vozidlo zastavit mimo bezprostřední místo nebezpečí a vypnout motor, potom zahájit další kroky.


Důležité upozornění:

V žádném případě nesmí být červená výstražná signalizace ignorována a v žádném případě nesmí být pokračováno v jízdě, a to ani na krátké vzdálenosti, jako např. k nejbližšímu motorestu…