VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Mýto a mýtné jednotky; Tunel Frejus; Převodovka Mercedes Citaro; Zákaz napájecích zdrojů
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mýto a mýtné jednotky; Tunel Frejus; Převodovka Mercedes Citaro; Zákaz napájecích zdrojů

11. 1. 2018

 

 

 

vega_logo.jpg

 

 

 


Stále se setkáváme s problémy s mýtnými palubními jednotkami v ČR (Premid Box), v Polsku (Via Toll) a na Slovensku (Sky Box).
Věnujte prosím pozornost následujícím informacím o jednotlivých systémech.


 

 

 Palubní jednotky Premid-CZ:

 

 

 

 


Palubní jednotky Premid Box povinně registrujte na adresu ….“VEGA int. Car Transport & Logistic
Salzburg“

 


Neregistrujte je prosím na své vlastní jméno ani na adresu jiné pobočky.

 

 


Je bezpodmínečně nutné doložit třídu Euro 6. Není možné přebírat třídu Euro 2 – je mnohem dražší….

 


Dokládání třídy není vůbec jednoduché. U vozidel MAN je třída uvedena v dodacím listu, u autobusů
IVECO z Vysokého Mýta existuje odpovídající dokument, ve kterém je vyznačen typ motoru.

 

 

U všech
ostatních modelů vozidel je to obtížné – s informacemi v příkaze jízdy nebo CMR se pokuste získat
povolení Euro 6.

 


Platba neprobíhá  v hotovosti, ale pomocí tankovací karty Vega.
K dispozici máte vždy jednotku pro nákladní automobily i pro autobusy.

Nezaměňujte je – druhou
jednotku vložte do hliníkové fólie.


Řidiči, kteří jezdí do ČR jen výjimečně nebo jen projíždějí, si jednotku převezmou a při výjezdu ze země ji
vrátí. Pokud to není možné, např. při opouštění země vlakem, může řidič ponechat jednotku v kanceláři SBG. Platnost jednotky je omezena na 12 měsíců – pokud nebude ve stanovené lhůtě použita,
propadá záloha i vložená částka.

 Sestavte jednotku dle předpisů a věnujte pozornost signálům.

 


Nemáte-li žádný signál, jednotku rovnou vyměňte:

 


o 1x = ok
o 2x = nízká vložená částka – méně než 600 Kč (CZK)
o 4x = problém – nechte jednotku zkontrolovat

 


Máte-li problém nebo jakékoliv dotazy, kontaktujte pana Karla Profta, a to bez ohledu na to, zda se jedná
o problematiku Euro 6 při zadávání (registraci) nebo v případě kontrol apod.
Kontakty na pana Profta: Tel. č. +420 724 984 763 nebo e-mail: karel.proft@vegatrans.com

 

 

 

vega-logo_bzs_medium213_142.jpg

 

 Jednotky Via Toll – Polsko:

 

 

 


Jednotky ViaToll registrujte vždy na zákaznické číslo Vega – pro nákladní vozidla nad 12 tun
o kauce = 120 zl (PLN) – uhradit pomocí tankovací karty Vega
o zákaznické číslo Vega 165725
o číslo smlouvy 238748
o použijte autorizační formulář (formulář je přiložen)
Pro platby nákladní dopravy je zřízeno speciální Vega Konto – pokud je jednotka správně zaregistrována, není třeba žádný poplatek.

 

 


Na účtu je vždy základní částka, nicméně před začátkem cesty doporučujeme provést kontrolu dostatečného kreditu .V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte prosím pana Karla Profta - +420 724 984 763!

 

 


Neregistrujte jednotku na jméno řidiče. Mnoho řidičů se místo zákaznického čísla Vega registruje na své jméno, což zpětně vede k mnoha problémům.

 


Řádným způsobem zadejte emisní třídu – pro doložení by měl příkaz jízdy ,CMR a dodací list postačit.

 


Neplaťte v hotovosti, plaťte pomocí tankovací karty Vega.

 


Řidiči, kteří nejezdí do Polska pravidelně, musí při opuštění země jednotku vrátit.

 


Sestavte jednotku dle předpisů a věnujte pozornost signálům:


Nemáte-li žádný signál, jednotku rovnou vyměňte


o 1x = OK
o 2x = nízká vložená částka – méně než 5000 zl (PLN) na účtu Vega
o 4x = problém – červené „X“ = zablokováno

 


Vklad na účtu by neměl představovat problém, protože platba se provádí z účtu Vega!!

 


V případě jakýchkoliv problémů prosím kontaktujte pana Karla Profta, který vám obvykle pomůže.
Tel. č. +420 724 984 763
E-mail: karel.proft@vegatrans.com

 

 

 

 

 

vega-logo_bzs_medium213_142.jpg

 

 

 Slovensko – jednotky Sky Box

 

 


K registraci jednotky použijte prosím:

zákaznické číslo Vega 310214102

Vega International Car Transport and Logistic – Traiding GmbH“


Nepoužívejte své vlastní jméno ani jiné názvy


Pro registraci jednotky je nutný registrační list, CMR, dodací list, příkaz jízdy– musí být zjevné označení Euro 6.Náklady jsou: 50€ kauce + 50€ poplatek – platba v hotovosti. Při výjezdu ze země jednotku vraťte a rozdíl plateb vyúčtujte v kanceláři v hotovosti.


Při výjezdu ze země jednotku prosím vždy vracejte. Není-li to možné, např. z důvodu opuštění země
vlakem, pak si hlídejte lhůtu propadnutí a 1měsíc před vypršením kontaktujte Dispo KV.

 

ikona-pozor.jpg


Důležité:

Pokud není jednotka používána po dobu 6 měsíců, kauce i vklad propadají, a navíc obdržíme
pokutu ve výši 257€. Každý řidič je odpovědný za to, že jednotka bude včas vrácena .


Jednotku instalujte řádným způsobem a během jízdy sledujte signál a kontrolky (stejně jako u jednotky
Premid Box); zelená svítí-OK/ zelená bliká-nízký vklad, pod 20 Euro/ červená- problém, nechte ihned
zkontrolovat.

 


Důležité: již při přebírání vozidla zkontrolujte, zda je vozidlo vybaveno zapalovačem. Pokud není, chybí možnost napájení jednotky – v takovém případě ihned uvědomte expedici.
Je zakázáno instalovat vlastní náhradní napájecí zdroje. Hrozí nebezpečí poškození jednoho nebo více
řídících přístrojů, nebo může dojít ke vznícení kabelu.


Při jakýchkoliv problémech se obraťte na pana Karla Profta, který vám obvykle pomůže.
Tel. č. +420 724 984 763
E-mail: karel.proft@vegatrans.com

 

 

 

vega-logo_bzs_medium213_142.jpg

 

 

 

!!! Zákaz instalace napájecích zdrojů !!!

 Znovu upozorňujeme na to, že není dovoleno instalovat jakékoliv vlastní napájecí zdroje.
Může se stát, že  vozidla (zejména autobusy) nejsou vybavena zapalovačem, a řidič tudíž nemá možnost používat navigaci nebo nabíjet mobilní telefon.

 


V takovém případě není povoleno připojovat se na elektřinu kdekoliv z elektronické palubní desky vozidla.. Elektronické palubní desky nových vozidel jsou velmi citlivé a velmi snadno může dojít
k poškození některé z řídicích jednotek nebo ještě hůře, ke vznícení kabelu s následným požárem celého vozidla.

 

 

img_20180111_193355_730.jpg

 

 

 

vega-logo_bzs_medium213_142.jpg

 

 Tunel Frejus

 

 Ceny mýtného za průjezd tunelem Frejus se velmi liší, proto prosím mějte na paměti následující.


Pro jízdu z Itálie do Francie:
Lístek pro průjezd tunelem si zakupte na čerpací stanici TAMOIL pomocí karty DKV; tato čerpací stanice se
nachází cca 100 m před mýtnicí tunelu.
Nekupujte si lístek přímo na mýtnici tunelu, kde je mnohem dražší platba za průjezd.

 

 

 

Lístek na průjezd tunelem Frejus se kupuje z boku čerpací stanice Tamoil:

 

 

 

img_20180123_150454_927.jpg

 

 

 

 

img_20180111_193320_060.jpg

 

 

 

 

 

vega-logo_bzs_medium213_142.jpg

 

 

 

 

Problémy s převodovkou u Mercedes Citaro,Conecto

 

 

 

Ze specifických důvodů prosím věnujte pozornost následujícímu výňatku z příručky Daimler!
Jedná se především o vozidla s automatickou převodovkou a se spínačem převodovky (autobusy – Citaro-Conecto….).
Pozor: S vozidlem v režimu neutrálu smíte popojíždět pouze po krátkou dobu. Při delším
popojíždění s vozidlem, které má zařazený neutrál, můžete způsobit poškození převodovky.
Pozor: Pokud tlačítko bliká, hrozí vysoké nebezpečí poškození převodovky (omezené monitorování systému). Neuvádějte vozidlo do pohybu nebo jej okamžitě zastavte.Neprodleně kontaktujte Dispo a to kontaktuje autorizovanou dílnu, která chybu odstraní.
Spínač převodovky:
Při změně převodových poloh R a D je nutné nejprve stisknout tlačítko N.
R- zpětný chod (zpátečka)
Zpětný chod zapínejte pouze tehdy, pokud vozidlo stojí a běží na volnoběh.