VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - O čem nemluvit u zákazníka; Reflexní vesty; Cng Ngv 1 a Ngv 2; Zákaz alkoholu; Dokument A.TR ; Nastavení zrcátek
Jdi na obsah Jdi na menu
 


O čem nemluvit u zákazníka; Reflexní vesty; Cng Ngv 1 a Ngv 2; Zákaz alkoholu; Dokument A.TR ; Nastavení zrcátek

31. 5. 2019

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

NEMLUV O FIREMNÍCH VĚCECH U ZÁKAZNÍKŮ

 

Rádi bychom upozornili na to, že se o vnitřních firemních záležitostech se zákazníky nehovoří.


Zde se jedná také především o informace související se zpožděními, k nimž došlo např. v důsledku zastavení ohledně
značky nebo mýta. 

 

 

4b6a8c0567_102417681_o2.jpg

 


Zákazníci se často ptávají, proč přijíždíte tak pozdě; v takovém případě prosím nevyprávějte o žádných „kalváriích“ 
typu

„Zastavila mě policie kvůli značce“-

Podávání podobné informace lze v tomto případě obejít, například tím, že 
„bylo třeba dodržet povinnou pauzu“, „na komunikacích byl hustý provoz“ apod. 


Zákazník nesmí nabýt dojmu, že naše společnost provozuje nějakou nelegální činnost, což my skutečně
neprovozujeme.
 
Bohužel je situace taková, že různé instituce se k této otázce různě stavějí, bez ohledu na to, o jakou záležitost se 
konkrétně jedná. 
A těmito problémy se zákazník nesmí zatěžovat!

 

 

comprar-um-carro-2.jpg

 


Dále není vhodné vyjadřovat se před zákazníkem negativně o jeho vozidle, pro zákazníka je jeho vozidlo vždy to 
nejlepší, nejspolehlivější a nejkrásnější, jaké je na trhu!


A to i v případě, kdy vy na to máte zcela jiný názor.
Děkuji za vaši podporu…

 

 

 

 

NOŠENÍ REFLEXNÍ VESTY

 

Nošení signální vesty je povinné u všech našich poboček a na všech parkovištích, která používáme. 
Jakmile se řidič pohybuje mimo vozidlo, musí mít signální vestu na sobě!


Povinnost nošení signálních vest platí také pro každou jinou osobu, která se zdržuje v areálu firmy, bez ohledu na 
to, zda se jedná o administrativního pracovníka/úředníka firmy, pracovníka jiné firmy nebo i hosta….. 


Tato povinnost se vztahuje na všechny a případně je třeba na ni upozornit.
 Povinné!

 

 

images.jpeg

 

 

 

ZÁKAZ ALKOHOLU V PRÁCI

 

Dále je třeba upozornit na to, že u společnosti Vega je během celé pracovní doby konzumace alkoholu zakázána. 


Musíme mít možnost se spolehnout na to, že každého řidiče budeme moci v libovolnou dobu pověřit jakýmkoliv 
úkolem a že nenastane situace, kdy od něho uslyšíme větu typu:

Nemohu pomoci s nakládáním, protože jsem pil 
alkohol…“.

Někdy se však bohužel stává, že se zákaz konzumace alkoholu nedodržuje a že řidiči např. přemisťují
vozidla pod vlivem alkoholu. 


Je třeba uvažovat následovně:
Jestliže dojde k dopravní nehodě, jako první se provádí kontrola na alkohol a jde o to, aby při této kontrole bylo 
naměřeno 0,0 promile!


Řidič v případě nehody totiž nese plnou odpovědnost, pojistné krytí je vyloučeno, a pokud by snad při nehodě došlo 
i ke zranění osob… pak nikdo za vás odpovědnost nepřevezme!!


Je proto třeba tyto zásady bezpodmínečně dodržovat!


Upozorňujeme také na to, že si společnost Vega vyhrazuje právo provádět kontroly na alkohol!


Rutinní kontroly se také neustále provádějí v různých dílnách; je známo, že se v současné době provádí mj. např.
v dílnách společnosti Scania.

 

 

alcoholism1.png

 

 

 

CNG - JAK POZNAT KONCOVKU NGV 1 A NGV 2

 

 

U stanic CNG Gas pro motorová vozidla používají plnicí systémy dva typy koncovek.


NGV1 = koncovka pro osobní automobily, se kterou lze na čerpacích stanicích tankovat bez použití adaptéru.
NGV2 = koncovka pro nákladní automobily a autobusy LKW/ Bus – v tomto případě je adaptér zapotřebí!


Informujte prosím váš dispečink, pokud chcete jet s vozidlem poháněným plynem, které má koncovku NGV2; 
v takovém případě, abyste mohli natankovat, potřebujete adaptér. 


Jak se pozná, zda se jedná o koncovku NGV 1 nebo NGV2?


 

img_20190531_134718.png

 

 

 

DOKUMENT A.TR

 

Osvědčení pro přepravu zboží A.TR potřebuje zákazník pro dovozní celní úřad, aby mohl dotyčné zboží dovézt 
beze cla. 


Osvědčení typu A.TR se používá výhradně mezi Tureckem a mezi zeměmi EU. (pro oba směry přepravy zboží) 
Tento dokument musí být předložen v originále; zajistěte prosím, aby se neztratil. Je totiž velice obtížné jej 
znovu získat. 


Uchovejte jej prosím v čistotě a řádně s ním zacházejte – jak to ostatně platí pro každý dokument; uchování 
dokumentů v pořádku a v čistotě je základním předpokladem pro výkon jakéhokoliv povolání!


Důležité: Na dokument nic nepsat!!!

 

 

img_20190531_141825.png

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

NASTAVENÍ ZRCÁTEK NA VEGA SALZBURG

 

Návod se nám zobrazí v plném rozlišení po dvojím kliknutí:

 

 

nastaveni-zrcatek.png

 

 

like.jpeg