VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Odpovědnost; Technický stav; DarsGo; Baterie; Červené SPZ; CMR + VCR; Ojetiny z Německa; Kouření; Karta řidiče
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odpovědnost; Technický stav; DarsGo; Baterie; Červené SPZ; CMR + VCR; Ojetiny z Německa; Kouření; Karta řidiče

31. 3. 2018

 

vega-logo.jpg

 

 

 

KAŽDÝ MÁ ODPOVĚDNOST ZA SVOJE KONÁNÍ

 

Zdůrazňujeme, že každý řidič jedná na silnici na vlastní zodpovědnost a za nevhodné chování a přestupky si sám hradí pokuty.

Každý řidič musí znát dopravní předpisy a postupovat v jejich souladu.

Takže například za předjíždění v zákazu předjíždění, projíždění křižovatkou na červenou atd. není zodpovědný vedoucí skupiny.

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

TECHNICKÝ STAV OJETÝCH VOZIDEL

 

Při přejímce vozidla se ujistěte, že je vozidlo dle zákona bezpečné pro přepravu.

Pokud není zajištěna bezpečnost při přepravě, okamžitě nahlaste tuto skutečnost svému dispečerovi před převzetím vozu a ne, že jednoduše odjedete!!

Toto se vztahuje také na případy, kdy došlo k poškození nebo závadě během převozní jízdy, a vozidlo tak již nesplňuje podmínky bezpečnosti pro přepravu.

 

ts..png

 

 

ts.png


 

 

vega-logo.jpg

 

 

​DARSGO, VÝBĚR MÝTNÉHO VE SLOVINSKU

 

 

dg.png

 

 

Od 1. dubna 2018 bude ve Slovinsku zavedeno mýtné DARS pro vozidla s celkovou hmotností větší než 3,5 tuny.

Od zavedení mýtného tak již není možné jezdit po slovinských silnicích bez boxu.

Řidiči vozidel, kteří jedou na slovinské dálnice nebo rychlostní silnice z jiné země, mohou bez tohoto zařízení jet pouze k prvnímu DarsGo servisu. Zde musí zastavit a zakoupit si zařízení DarsGo, jinak se při jízdě na zpoplatněné silnici dopustí přestupku.

Nastavte zařízení na naše zákaznické číslo s Postpay:

Zákaznické číslo VEGA: 1004910

Platba správního poplatku ve výši 10 EUR DKV kartou.

 

Box musí být přilepen na předepsaném místě na čelním skle, je třeba

zohlednit specifikace DARS (informační list dostanete k boxu).

 

Podrobný návod k obsluze je v příloze dopisu pro řidiče!

 

Pro informaci:

Pro převozní jízdy nemáme žádný průkaz emisních tříd, proto do systému

DarsGo zadejte pro zařazení do emisních tříd 0.

 

 

darsgo.png​Mýtnou krabičku DarsGo,vyřídíme i při tankování na čerpací stanici OMV Eurotruck Sežana. Kde je distribuční místo Darsgo hned za boudo, kde se platí čerpací hmoty.

 

 

 

 

 

ds.....png

 

Distribuční místo DarsGo, které je hned za čerpací stanicí Eurotruck Sežana,

 

 

 

 

 

 

 

Všechny informace jsou po kliknutí :

 

 

web-logo.jpg

 

 

 

vega-logo.jpg

 

BATERIE U VOZIDEL

 

Bohužel se neustále objevují problémy s bateriemi, resp. pólovými svorkami.

Vozidla jsou bez proudu, ale servis zjistí, že pouze nebyly připojeny pólové svorky baterie.

V mnohých případech jsou póly seškvařeny a jsou tak nezbytné nové baterie. Vždy je velmi obtížné zajistit odpovědnost odesílatele.

Mnoho výrobců a montérů při skladování vozidel odpojuje póly baterií, ty je pak často velmi obtížné znovu správně připevnit.

Z tohoto důvodu je nezbytně nutné při přejímce vozidla zkontrolovat stav baterií, pevné upevnění pólových svorek a
v případě potřeby je připevnit.

 

 

ikona-pozor.jpg

 

 

Pokud je vám při přejímce přistaveno vozidlo s běžícím
motorem, je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Máme
zaznamenanou řadu případů, kdy řidič až po prvním
vypnutí motoru, většinou na čerpací stanici, zjistil, že jsou
baterie vybité a mnohdy nebylo možné je dobít … -> takže
musely být vyměněny!!! Jelikož jsme ale převzali vozidlo a
odjeli, máme problémy my.

 

Proto buďte u přejímky vozidel s nastartovaným motorem
opatrní. Ideálně nechte motor chvíli běžet, pak jej ještě před
přejímkou vypněte a zkuste znovu několikrát nastartovat.
Pokud vozidlo startuje normálně, je vše v pořádku.

Pozor:

Odesílatel chce mít vozidlo „z domu“, podle motta… sejde
z očí, sejde z mysli

 

 

 

vega-logo.jpg

 

ČERVENÉ SPZ - VYPLNĚNÍ DOKUMENTU

 

Bohužel máme neustále problémy s červenými značkami a především s nimi souvisejícími dokumenty/schvalovacími listinami.

Kvůli chybné nebo nedbalé manipulaci s dokumenty máme stále častěji problémy s příslušnými úřady.

Značky byly příslušnými úřady jednoduše zabaveny, resp. nebyla prodloužena schvalovací listina ke značce.

Proto je nezbytně nutné, aby každý řidič zacházel se značkami a dokumenty obzvláště svědomitě a přesně dodržoval pravidla.

V příloze je znovu dokumentace k tomu, na co je potřeba si dávat pozor.

Pro informaci:

V každých červených deskách je na vnitřní straně vyobrazen vzor, jak vyplnit červenou listinu.

Důležité:

  • Před jízdou zkontrolujte dobu platnosti a shodu značky a dokumentů.

Při kontrole je potřeba předložit pouze červenou schvalovací listinu.

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

VOZIDLA REGISTROVANÁ V NĚMECKU

 

Vezměte prosím na vědomí – vozidla registrovaná v Německu musí být převážena se značkou zákazníka, zde není povoleno namontovat naše převozní značky.

 

 

vega-logo.jpg

 

 

​KOUŘENÍ  E-CIGARET VE VOZIDLECH

V přepravovaných vozidlech je zakázáno kouřit, jíst, pít a vařit.

Co se týká kouření, je zakázáno také kouření e-cigaret.

I když elektronické cigarety neprodukují popel, je z nich zápach, který se šíří ve vozidle.

Proto prosím také žádné kouření e-cigaret….

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

 

​DIGITÁLNÍ KARTA ŘIDIČE PRO OJETÁ VOZIDLA

 

 

 

ikona-pozor.jpg

 

 

Pozor: U ojetých vozidel musí řidič bez výjimky mít kartu řidiče a jezdit podle zákonných předpisů.

U řidičů, kteří nemají kartu řidiče, nestačí, když je vytištěna a podepsána.

Prosíme o přísné dodržování, hrozí vysoké pokuty.

Vozidlo, které už bylo schváleno k provozu, se považuje za ojeté vozidlo, i když má na tachometru třeba jen 1.000 km.

 

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

​Správná manipulace s dokumenty CMR a VCR

 

 

Manipulace s dokumenty je také obzvláště důležitou součástí práce a průběhu jízdy, proto je velmi důležité, aby byla tato manipulace prováděna řádně a v čistotě.

K tomu patří také správné znázornění osnovy jízdy od převzetí vozidla až po dodání ke koncovému zákazníkovi.

Důležité také je, aby dokumenty byly vyplněny a orazítkovány a podepsány odesílatelem, resp. příjemcem (datum, podpis, jméno, razítko…).

Pokud neobdržíte potvrzení, je třeba informovat příslušného dispečera.

Dalším důležitým bodem je, že dokumenty vystavené odesílatelem jsou používány až ke koncovému zákazníkovi, tzn., že pokud je vozidlo meziskladováno na některém z našich míst, musí být dokumenty ponechány ve vozidle a další řidič musí tyto doklady používat a nechat je potvrdit u příjemce.

Pro další transport se nepoužívají žádné dodatečné CMR ani VCR přidané k objednávce.

Toto všechno platí jak pro dokumenty výrobce, tak pro dokumenty Vega.

 

 

vega-logo.jpg