VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Palubní počítač, Krádeže, Přejímka,Tankování CNG, Baterie v zimě, Daily, Vysoké Mýto, Sete
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Palubní počítač, Krádeže, Přejímka,Tankování CNG, Baterie v zimě, Daily, Vysoké Mýto, Sete

9. 1. 2020

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro skoleni

 

 

 

 

 

Samokontrola palubního počítače

 

V poslední době dochází stále častěji k tomu, že se v systému vozidla vyskytují chyby.

Důvodem je to, že dochází k příliš rychlému startování. Technologie vozidel je stále komplikovanější a také citlivější a chybné zacházení pak může vést k tomu, že se objevují takovéto problémy, které by za normální okolností nevznikly.

Dojde k „odpojení“ jedné nebo více řídicích jednotek, jako když přestane reagovat počítač.

Řidič může zpravidla pomoci odstranit tento problém tak, že odpojí hlavní přívod proudu palubního počítače, vypne zapalování, vytáhne klíček, vypne hlavní vypínač nebo odpojí mínusový pól baterie, počká deset minut a pak začne znovu!

Aby se zabránilo těmto problémům, je třeba před nastartováním provést vlastní kontrolu palubního počítače!

Ke kontrole palubního počítače je třeba zapnout zapalování (ale nestartovat) a poté chvilku počkat, než naběhne palubní počítač a aktivuje se řídicí jednotka.

To, že byla kontrola ukončena, signalizují řidiči různé signály, jako krátký zvukový signál, zhasnutí kontrolek, jednorázová aktivita otáčkoměru/jehly tachometru atd.

Nyní můžete normálně nastartovat!

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro nepokradeš

 

 

Krádeže z vozidel

 

Bohužel musíme znovu upozornit na to, že není povoleno odcizovat z vozidla součásti, které patří k vozidlu (příslušenství).

 

Související obrázek

 

Mějte na paměti:

Odcizení i tak malého příslušenství z vozidla, jako je například propiska Mercedes, čtyřhranný klíč, náustek alkomatu, popelník, baterka atd., je považováno za krádež!!

Nestojí vám za to, abyste kvůli pár centům nebo Eurům riskovali ztrátu zaměstnání.

 

 

 

 

 

 

 

Viditelné předložení osvědčení dle §102 odst. 5c

 

Při parkování/přenocování v Rakousku na veřejných parkovištích a na ulicích s veřejnou dopravou je nutné umístit za čelní sklo dobře čitelný originální technický průkaz vozidla (osvědčení dle §102 odst. 5c) + objednávku a CMR.

V ojedinělých případech může být v případě nerespektování tohoto nařízení udělena sankce.

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro kontrola vozidla gif

 

 

 

PŘEJÍMKA VOZIDLA

 

Důležitou součástí vaší práce je kontrola vozidla. Škody, které neobjevíme a nepotvrdíme při přejímce vozu, jsou zpravidla naúčtovány nám, pokud je při odevzdání vozidla nereklamujeme.

V případě poškození je proto pro vyjasnění odpovědnosti obzvláště důležitý správný postup jednání.

  • Důkladně zkontrolujte vozidlo při přejímce
  • Jakákoliv poškození, výrobní vady atd. reklamujte a nechte si je jasně zapsat do VCR a potvrdit
  • Použijte správný kód poškození, pro výrobní/dílenské škody se používá kód 8
  • Poškození vyfotografujte (ukládejte škody pomocí aplikace Vega)
  • Okamžitě nahlaste škodu příslušnému dispečerovi, příp. prostřednictvím aplikace Vega
  • V případě jakýchkoliv problémů okamžitě kontaktujte dispečera

Příklad:

Vyzvedávka vozidla u spol. Doll Fahrzeugbau v Oppenau, zde je jasná výrobní chyba na karoserii vozidla (viz obrázky).

Zákazník tuto chybu správně rozpoznal při doručení/převzetí vozidla a dodatečně zaznamenal tuto chybu jako chybu z výroby, takže nám nevznikly žádné škody.

Zároveň nás zákazník také ihned požádal, aby řidič při přejímce vozu speciálně zkontroloval tuto oblast a případně ihned reklamoval.

 

 

 

img_20200109_091818.png

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro spatne startuje  gif

 

 

Problémy se startováním kvůli špatným bateriím

 

Každý rok je to stejné… jelikož už se nám tu znovu hromadí tyto případy, tak připomínáme!

Právě v zimním období neustále dochází k problémům s bateriemi vozidel, zejména pak u ojetých vozidel, což může řidiči způsobit značné problémy, pokud nelze vozidlo v průběhu trasy nastartovat.

Proto je již při přejímce vozidla potřeba dávat pozor na to, zda je baterie v pořádku.

Velmi často se stává, že má řidič převzít ojeté vozidlo, které je pro něj připraveno již s nastartovaným motorem.

Ze strany předávajícího nejsou často poskytnuty žádné informace, protože pro něj je důležité, aby vozidlo opustilo jeho prostory, a pak už nemá s vozidlem nic společného, resp. o něm nechce nic vědět.

 

 

Související obrázek

 

Důležité:

Pokud je vám vozidlo přistaveno s běžícím motorem, není to normální a zeptejte se na důvod!

Převezměte vozidlo a nechte běžet motor. Po půl hodině se musí baterie, která byla pouze slabší a je normálně dobíjena elektřinou, znovu dobít.

Před odjezdem ještě vypněte motor a zkuste vozidlo znovu nastartovat. Pokud je možné nastartovat normálně, je vše v pořádku!

Tip: Proveďte test se startováním třikrát

Pokud vozidlo nenastartujete, nenechte se přesvědčit o tom, že prvně musíte ujet delší vzdálenost, aby bylo vše v pořádku.

Pokud se baterie po půl hodině nedobije natolik, aby bylo možné normálně nastartovat, dojde s největší pravděpodobností k problémům.

Mějte na paměti: Vy jako řidič budete tím, kdo bude trpět na čerpací stanici nebo na parkovišti nejen bez elektřiny, ale i bez vytápění vozidla.

Pokud dojde k takovýmto problémům, je třeba informovat příslušného dispečera nebo přímo kontaktovat naše reklamační oddělení.

Reklamační oddělení

Telefon:       +43/662/436 280-112

@:               claim@vegatrans.com

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro iveco daily

 

 

 

Iveco Daily - přerušení napájení v oblasti sedadla

 

Pozor. Některá provedení vozidel Iveco Daily mají v oblasti sedadla nebo ve spodní části přístrojové desky červené tlačítko, které přeruší přívod napájení (poštovní vozidla, vozidla pro přepravu peněz, elektrická vozidla, speciální vozidla na zakázku atd.).  

Pokud je toto tlačítko stisknuto omylem, lze vozidlo nastartovat pouze stisknutím pojistky na baterii.

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro prazdna nadrz cng

 

 

 

Tankování prázdných vozidel na CNG

 

Informace k tankování vozidel na zemní plyn (CNG), pokud je nádrž na plyn prázdná!

Pokud je vozidlo tankováno při venkovní teplotě pod 15 °C a při zbytkovém tlaku pod 10 barů, může dojít k poškození tlakových nádob. Hrozí nebezpečí požáru a výbuchu!

V takovém případě vždy informujte dispečera. Dojde-li k takovéto situaci, musíme podniknout další kroky a zkonzultovat situaci s výrobcem.

Proto by v zimních měsících nemělo být vozidlo provozováno pod tlakem menším než 50 barů!

 

 

 

Výsledek obrázku pro iveco vysoké mýto

 

 

 

Autobusy z Vysokého Mýta

 

U autobusů Iveco z Vysokého Mýta jsou v poslední době vozidla dodávaná bez zapalovače. Problém, který nyní máme, je ten, že mýtná krabička CZ vyžaduje pro připojení zapalovač.

Místo zapalovače je nyní k dispozici USB port, takže je potřeba adaptér pro změnu z USB na zapalovač.

Pokud dostanete takovéto vozidlo, neodjíždějte a informujte dispečera, pokuty jsou hodně vysoké.

V současné době hledáme řešení, buď přímo od společnosti Iveco, nebo v podobě příslušenství k autobusu, nebo obstaráme adaptéry, které pak budou pouze zapůjčovány a budou muset být vráceny.

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro pristav sete

 

 

 

Informace k přístavu Sete

 

Řidič se musí nahlásit u brány VEGA, je potřeba pas a objednávka vozidla, které má vyzvednout.

 

 

Související obrázek

 

 

Důležité:

Pokud je na objednávce jako kontakt uvedeno DFDS, měl by řidič oznámit, že musí jet do firmy Sogeca.

Ve společnosti Sogeca je pak potřeba vyžádat si pana Aytekina, který je zde naší kontaktní osobou!

Pan Aytekin má klíče a dokumenty ke všem autobusům MAN a Mercedes, jakož i klíče od vozidel Otokar.

U Mercedesů a MANů platí, že řidiči dostanou klíče a dokumenty přímo od pana Aytekina, následně mohou jít k vozidlu, standardně jej převzít a vydat se na cestu, jakmile zkontrolují, že na vozidle nejsou žádné škody.

U vozidel OTOKAR je to trochu komplikovanější.

Pro vyzvedávku vozidel OTOKAR se nahlaste přímo u pana Aytekina a pak se vyptejte na další postup krok za krokem!

 

Související obrázek

 

Důležité:

Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny dokumenty kompletní, pokud by něco bylo nejasné, kontaktujte svého DISPEČERA!

Vzhledem k aktuální složité situaci nahlašování poškození postupujte prosím následovně:

Pokud je vozidlo poškozeno, nafoťte dostatečné množství obrázků místa s poškozením. Vozidlo nechte stát na místě, v parkovací pozici, nepopojíždějte s ním.  

Ohlaste situaci vašemu dispečerovi nebo přímo reklamačnímu oddělení a požádejte o další postup!

Pro informaci: V současné době se situace v přístavu Sete neustále mění, takže je obtížné zajistit spolehlivý přístup (odpovědnosti, parkovací místa, správa klíčů, postupy v případě poškození atd.).

 

 

 

 

 

Výsledek obrázku pro like gif