VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Parking AT, Rychlost, STOP, Startování vozidel, Tankování VEGA, Čistota Parkovišť, DE SPZ - Místo odjezdu
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parking AT, Rychlost, STOP, Startování vozidel, Tankování VEGA, Čistota Parkovišť, DE SPZ - Místo odjezdu

17. 6. 2021

 

 

PARKOVÁNÍ V RAKOUSKU

 

 

Při parkování / přenocování na veřejných parkovištích a silnicích s veřejnou dopravou v

Rakousku je nutné umístit za čelní sklo původní osvědčení o registraci (osvědčení podle §102 odst. 5c) + objednávku nebo CMR tak, aby bylo dobře čitelné.

 

Pokud to neuděláte, může to mít za následek pokuty.

 

Upozorňujeme také na to, že na silnicích s veřejnou dopravou nesmí být zaparkováno žádné vozidlo bez poznávací značky.

 

 

 

 

 

Protokol o pokutě z Rakouska je v plném rozlišení po dvojím kliknutí:

 

 

pokuta-parkovani-rakousko.jpg

 

 

 

 

 

 

 

DODRŽUJ VEGA RYCHLOST

 

 

Znovu ještě odkazujeme na to, že je nutné dodržovat pravidla V-max!

 • Nákladní automobil = 80 km/h
 • Městské autobusy = 80 km/h
 • Dálkové autobusy = 90km/h

 

 

  Maximální povolená rychlost nákladních automobilů

  Maximální povolená rychlost dálkových autobusů

  Maximální povolená rychlost městských autobusů

 

 

S vozidly musíte vždy jezdit v zeleném rozsahu otáček, v ojedinělých případech může být nutné V-max také dále snížit!

Důležité: Pokud existuje zvláštní pokyn (přímo od zákazníka nebo i pokyn VEGA), že s vozidlem nesmíte jezdit nad stanovené otáčky / rychlost, je třeba to bezpodmínečně dodržovat.

 

 

 

ČERVENÉ KONTROLKY

 

Vzhledem k aktuální situaci je třeba znovu zdůraznit, že pokud se objeví červené varování, musíte vždy okamžitě zastavit. Zastavte vozidlo mimo bezprostředně nebezpečnou oblast a vypněte motor, poté proveďte další kroky… Zajištění, informování dispečera a nezapomeňte, že při opuštění vozidla je nutné dbát na vlastní bezpečnost, a případně nosit bezpečnostní výstražnou vestu.

Důležité: V žádném případě nesmíte ignorovat varování a pokračovat v jízdě, a to ani k nejbližšímu motorestu.

V poslední době jsme měli případy poškození motoru, kde jsme stále ještě nebyli schopni vyjasnit s výrobcem, resp. zákazníkem převzetí nákladů na opravu.

Důvodem je, že řidiči prokazatelně ignorovali červená varování, což přesně zdokumentovala analýza dat palubního počítače.

V takovém případě je odmítnutí škody téměř nemožné, proto je o to důležitější, aby se každý řidič choval správně.

 

 

 

 

 

kontrolky na palubní desce – Seznam.cz

 

 

 

 

SPRÁVNÉ STARTOVÁNÍ VOZIDEL

 

 

Stále znovu dochází k tomu, že máme servisní zásah, přičemž se pak ukáže, že se jednalo o chybu obsluhy řidiče. (např. řidič nečeká na najetí řídicích jednotek a okamžitě se rozjede - viz instrukce pro řidiče únor 2021)

Dodržujte prosím následující pravidla pro startování vozidla (požadavky se mohou lišit v závislosti na výrobci)!!

Předpoklad pro nastartování:

 • Zatáhněte parkovací brzdu
 • Převodovka v neutrální / parkovací poloze
 • Zabrzděte
 • Používejte schválené klíče od vozidla
 • Zajistěte uvolnění imobilizéru řízeného alkoholem v dechu (pokud je k dispozici)
 • Případně může být potřeba mít zapnutý bezpečnostní pás (např. Iveco), může být vyžadováno také pro sedadlo spolujezdce, pokud je tam například odložena cestovní taška. (v závislosti na hmotnosti)

 

Proces nastartování klíčkem zapalování:

 • Otočte klíčkem zapalování do polohy 2 (zapalování je zapnuté), řídicí jednotky jsou napájeny proudem a odpovídajícím způsobem najedou - musíte bezpodmínečně počkat na dokončení automatické kontroly.
 • Pro nastartování vozidla poté otočte klíčkem zapalování do výchozí polohy 3, přitom nesmíte sešlápnout plynový pedál.

Proces nastartování tlačítkem Start - Stop:

 • Zasuňte klíček zapalování do slotu zapalování.
 • Tlačítko Start -Stop - stiskněte tlačítko až k prvnímu zářezu (citelný odpor) - zapne se stupeň zapalování 1 - provede se kontrola systému, musíte bezpodmínečně počkat.
 • Po dokončení kontroly systému k nastartování motoru, úplně stiskněte tlačítko Start  - Stop.

 

Další svépomoc, pokud vozidlo přesto nenastartuje (liší se podle výrobce a modelu)

 • Jsou klíčky zapalování vysunuté? Kódy klíčků by se mohly navzájem blokovat ve svazku.
 • Aby bylo možné nastartovat, musí být případně zamčené dveře vozidla.
 • Vytáhněte klíčky, odstraňte všechny klíčky z vozidla, zamkněte dveře zvenčí dálkovým ovládáním a uveďte vozidlo do stavu bez proudu (vypněte hlavní vypínač nebo vyjměte záporný pól), počkejte 10 minut, než se zase obnoví napájení, opět otevřete dveře dálkovým ovládáním a opakujte proces nastartování.

Důležité: Pokud je za účelem odpojení vozidla vyjmut pól baterie, musí se znovu připojit v souladu s předpisy!

 • Dbejte na chybová hlášení na displeji, např. otevřený zámek kabiny nebo otevřená kapota motoru. (autobus)
 • V případě potřeby se musí u vozidel s manuální převodovkou i přes neutrální polohu sešlápnout spojka + nožní brzda.

 

 

 

 

 

Lkw Fahrer GIFs - Get the best GIF on GIPHY

 

 

 

 

 

 

STRATEGIE TANKOVÁNÍ VEGA

 

 

Je důležité si uvědomit, že karta DKV se má používat pouze tehdy, když je to nezbytně nutné a pouze tak často, než se dosáhne čerpací stanice IDS

DKV je pro nás zdaleka nejdražší variantou!

V zásadě platí, že se má používat čerpací stanice IDS / Q8, zde máme k dispozici nejlevnější variantu, jako druhé v pořadí je tankování BP / Routex, ale to je už v průměru o 5 centů dražší než čerpací stanice IDS.

DKV tedy pouze ve výjimečných případech, DKV je jediným dodavatelem, který nemá vlastní naftu a vystupuje pouze jako prodejce, proto jsou tam ceny obvykle nejvyšší!

Vezměte prosím na vědomí ... V max. míře používat IDS a redukovat DKV!

Mějte také na paměti:

 • Pro natankování sjeďte z dálnice - čerpací stanice na dálnicích jsou drahé!
 • V Siezenheimu máme levnou motorovou naftu - když pojedete přes Salzburg, doplňujte palivo za Siezenheimem

Nezapomeňte na pravidla spotřeby... V-max. se snižuje s otáčkami, jezděte proaktivně atd.

 

 

 

 

ツ: aproximación

 

 

 

 

 

 

ČERVENÉ SPZ - ZAPSAT MÍSTO ODJEZDU

 

 

V minulosti se v Německu objevovaly narůstající problémy při kontrolách ze strany BAG při používání červených poznávacích značek, pokud se místo odjezdu nezapíše do červené registrační knihy vozidla.

Zřejmě zde došlo ke změně v kontrolní praxi v Německu, takže zde měníme své chování a od nynějška budeme zapisovat místo odjezdu.

 

Proto se řidiči s okamžitou platností vyzývají k tomu, aby do červené registrační knihy vozidla zapisovali také místo odjezdu, pokud se toto nachází v Německu.

 

 1. Při odjezdu v Německu: zapište příslušné místo
 2. Při odjezdu mimo Německo, tedy např. v Belgii, Holandsku, Francii .....: zastavte na hranici - při vstupu do Německa - a zadejte místo hranice.

 

Chtěl bych vám ještě jednou připomenout, že charakteristiky jsou páteří celého našeho obchodního modelu - a použití a dokumentace se zde musí provádět v nejlepší možné kvalitě.

 

 

 

 

ČISTOTA NA PARKOVIŠTÍCH

 

Bohužel stále ještě existují řidiči, kteří nevědí, jak nakládat s odpadky, kteří nevědí, že odpadky je nutné vyhodit do k tomu určeného odpadkového koše (popelnice).

Proto bychom chtěli ještě jednou upozornit na to, že veškeré vzniklé odpadky patří do k tomuto účelu určených odpadkových košů a nesmí se jednoduše nechávat ležet tam, kde jste jedli nebo kde se to prostě z pohodlnosti právě hodí.

Odpadky je nutné vždy řádně dát do odpadkových košů určených k tomuto účelu. Pokud by někde nebyl k dispozici žádný odpadkový koš, musíte si je vzít s sebou až do příští příležitosti k likvidaci!

To samozřejmě platí pro všechny naše pobočky, zákaznická parkoviště nebo veřejná parkoviště, která se využívají.

PROSÍM, UDRŽUJTE ČISTOTU!!

Rádi bychom všem poděkovali za udržování čistoty všech parkovacích míst a samozřejmě za přispění k čistému životnímu prostředí!

 

 

 

 

 

Tereza Palickova (tesspalicko) – profil | Pinterest