VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Parkování Siezenheim, Parkování KV, Pokyny dispečinku, Odblokování alkoholtesteru u MB, Převzetí vozidla
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parkování Siezenheim, Parkování KV, Pokyny dispečinku, Odblokování alkoholtesteru u MB, Převzetí vozidla

22. 7. 2019

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

 

PARKOVIŠTĚ SIEZENHEIM

 

 

img_20190722_131928.png

 

Upozorňujeme na parkovací situaci v našich prostorách v Siezenheimu.

Parkoviště u hlavní brány vpravo, podél oplocení je určeno pouze pro krátká vozidla, tedy pouze pro tahače bez návěsů a vozidla s krátkým podvozkem (4x2).

Jakákoliv delší vozidla (dlouhý podvozek 6x2, 6x4, 8x4 apod. a dále autobusy nebo přívěsy) zde nesmí parkovat.

V areálu se nachází místo pro nastavení zrcátek a přímý přístup k magnetickému čtecímu zařízení pro otevření brány, takže přímý přístup k otevření brány již není umožněn (nebezpečí poškození). Pokud v areálu Vega nejsou k dispozici žádná volná místa, můžete své vozidlo zaparkovat také na parkovišti firmy Schmitz.

 

 

 

img_20190722_131437.png

 

 

 

POKYNY DISPEČINKU - ODDĚLENÍ ŠKOD

 

 

Pokyny oddělení škod/dispečinku musí být brány na vědomí a nesmí být ignorovány.

Pokud existuje instrukce, že vozidlo musí zastavit na základě červeného varování, závady nebo poškození, a nesmí dále pokračovat v jízdě, nesmí řidič přijmout ze závodu žádné jiné pokyny, aniž by vše konzultoval s příslušným odpovědným dispečerem. V případě, že servis/mechanik požaduje jízdu s poškozením/varováním, odpovědnost za veškeré škody, které z této situace vyplývají, bude přenesena na servis.

To je možné pouze tehdy, pokud máte písemné potvrzení!!!

Proto je bezpodmínečně nutné informovat o těchto krocích dispečink, a pokračovat v jízdě teprve po získání povolení pokračovat v jízdě!

 

 

 

Výsledek obrázku pro dispečera

 

 

 

ODBLOKOVÁNÍ ALKOMATU

 

Nový systém pro autobusy MB ve spojení s Alkomatem.

V poslední době se stále častěji stává, že zákazník objedná své vozidlo s Alkomatem, který neodblokuje brzdu, dokud není proveden test na přístroji. Systém je nastaven tak, že vozidlo nelze nastartovat (standardně), ale na přání zákazníka lze také objednat systém, který neumožňuje odblokování brzdy.

Mnoho řidičů pak používá nouzové zařízení na přístrojové desce, tj. červené zaplombované víčko na přístrojové desce.

Toto zaplombované víčko se otevírá pouze v případě nouzové situace, pokud například nemohou odjet s vozidlem z prostoru křižovatky.

Důležité: pokud nemůžete vozidlo nastartovat nebo nelze odblokovat brzdu, vždy nejprve proveďte test na Alkomatu !!!

 

 

 

Výsledek obrázku pro alkoholtester v autobusu

 

 

 

PARKOVÁNÍ V KARLOVÝCH VARECH

 

Parkovací situace u prodejny MÖBELIX v Karlových Varech.

Zastavení a parkování na parkovišti prodejny „MÖBELIX“ v blízkosti naší pobočky není dovoleno.

Parkování zde není povoleno provozovatelem a navíc se jedná pouze o parkoviště pro osobní vozidla.

Opakovaně zde dochází ke konfliktům s provozovatelem a s policií vzhledem k nedovolenému parkování. Abychom předešli dalším ohlášením/stížnostem, není zde již dovoleno parkovat. Areál firmy Vega se nachází pouhých pár minut chůze od nákupního centra a nabízí dostatek parkovacích míst!

PARKUJTE POUZE NA VEGA !!!

 

 

 

Výsledek obrázku pro mobelix karlovy vary

 

 

 

 

PŘEVZETÍ VOZIDLA

 

 

Převzetí vozidla je důležitým pracovním krokem každého řidiče. Řidič je odpovědný za to, aby převzetí proběhlo správným způsobem.

Nezapomeňte: Vady/škody, které nejsou rozpoznány a potvrzeny při převzetí, a které jsou však poté při předání reklamovány nám, jsou naší odpovědností a firma Vega za ně zodpovídá!

Níže uvádíme několik důležitých bodů pro přebírání vozidel v Gentu, jejichž dodržením nám předem ušetříte mnoho problémů a následných prací.

  1. Řidič je plně odpovědný za veškeré vady/škody, které nerozpoznal během přebírání vozidla, a na které nemá z Gentu žádné potvrzení.
  2. Zvlášť důležité je zkontrolovat vozidlo na místě parkování (areál Volvo), veškeré případné vady nahlásit pracovníkům firmy Volvo a neodjíždět z parkovacího místa. Pracovníci firmy VOLVO musí nalézt vozidlo na parkovišti a tam jej sami zkontrolovat.
  3. Za tímto účelem se dostavte zpět na místo registrace, odtud přivolejte pracovníka, který pak s Vámi dojede na parkoviště a osobně vozidlo zkontroluje, vadu uvidí a převezme… celá věc je naprosto bezproblémová!
  4. Pracovník firmy Volvo Vám také může vypsat dodatečný VCR doklad, který je pouze zárukou pro firmu Vega, pokud by při dodání vozidla obdržela nějakou reklamaci. Tento dodatečný doklad VCR zůstává ve vozidle, řidič však musí nahlásit, že takový dokument existuje, a to i tehdy, pokud vozidlo předává pouze ve společnosti Vega.Důležité = interní dokument VCR se nepředává při předávání vozidla, přikládá se k ostatním dokumentům Vega a poté se předává ve společnosti Vega. Pokud pracovník firmy Volvo nepodepíše reklamaci řidiče, tato skutečnost musí být zapsána do dokumentu CMR pod kódem VCR.
  5. Pokud se při přebírání v závodě vyskytnou problémy a nevíte, jak dále postupovat, bezpodmínečně kontaktujte společnost Vega Gent na tel. čísle +32 474 29 0100, personál pracoviště Vega Gent Vás podpoří.
  6. U dokumentu CMR si všimněte podmínek převzetí, může být rozhodující, zda je zde například uvedena poznámka: „ÜBERNAHME BEI REGEN, SCHNEE, DUNKELHEIT usw.“ (předání proběhlo za deště, sněžení nebo snížených světelných podmínek, apod.).
  7. Čím přesněji je vše zdokumentováno, tím lepší jsou naše možnosti při případné reklamaci.

 

 

Pozor:

Na kontrolu si ponechte dostatek času. Nejdůležitější je kvalita kontroly, nikoliv rychlost převzetí vozidla!

Stejně pečlivé převzetí vozidla musí samozřejmě proběhnout na všech přebíracích místech, nikoliv jen v Gentu!

 

 

 

 

 

 

 

 

like.jpeg