VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Potvrzení škody na vozidle
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Potvrzení škody na vozidle

10. 8. 2020

 

Iveco Irisbus Crossway LE city bus from Germany for sale at Truck1 ...

 

 

 

Připomínáme:

 že nesmíme odjíždět při přejímce z vozidlem, z místa kde je zaparkované, pokud na vozidle zjistíme poškození či jiný problém. Je potřeba veškeré škody si nechat zapsat a potvrdit a nafotit do pracovní aplikace, informovat dispečink.

 

pozor.jpg

 

Na fotografiích poškozeného vozidla, musí být zřetelné, že vozidlo stojí zaparkováno na místě převzetí. Že s ním nebylo manipulováno.

( mezi autobusy, na parkovišti, na firmě atd.)

 

 

 

Bez toho není možné vozidlo převzít.

Pokud nebude možné poškození potvrdit, je potřeba celou událost řešit s dispečerem a řídit se jeho pokyny.

 

 

palec-nahoru-zmenseny.jpg

 

 

PŘEJÍMKA VOZIDLA

 

Důležitou součástí vaší práce je kontrola vozidla. Škody, které neobjevíme a nepotvrdíme při přejímce vozu, jsou zpravidla naúčtovány nám, pokud je při odevzdání vozidla nereklamujeme.

V případě poškození je proto pro vyjasnění odpovědnosti obzvláště důležitý správný postup jednání.

  • Důkladně zkontrolujte vozidlo při přejímce
  • Jakákoliv poškození, výrobní vady atd. reklamujte a nechte si je jasně zapsat do VCR a potvrdit
  • Použijte správný kód poškození, pro výrobní/dílenské škody se používá kód 8
  • Poškození vyfotografujte (ukládejte škody pomocí aplikace Vega)
  • Okamžitě nahlaste škodu příslušnému dispečerovi, a prostřednictvím aplikace Vega
  • V případě jakýchkoliv problémů okamžitě kontaktujte dispečera

 

 

 

palec-nahoru-zmenseny.jpg

 

 

 

Převzetí vozidla je důležitým pracovním krokem každého řidiče. Řidič je odpovědný za to, aby převzetí proběhlo správným způsobem.

Nezapomeňte: Vady/škody, které nejsou rozpoznány a potvrzeny při převzetí, a které jsou však poté při předání reklamovány nám, jsou naší odpovědností a firma Vega za ně zodpovídá!

Níže uvádíme několik důležitých bodů pro přebírání vozidel v Gentu, jejichž dodržením nám předem ušetříte mnoho problémů a následných prací.

Řidič je plně odpovědný za veškeré vady/škody, které nerozpoznal během přebírání vozidla, a na které nemá žádné potvrzení.

Zvlášť důležité je zkontrolovat vozidlo na místě parkování, veškeré případné vady nahlásit pracovníkům firmy a neodjíždět z parkovacího místa. 

Čím přesněji je vše zdokumentováno, tím lepší jsou naše možnosti při případné reklamaci.

 

 

Stephan Füchsl GmbH Die LKW Profis - nákladných áut na predaj ...

 

 

 

 

POZOR:

 

Na kontrolu si ponechte dostatek času.

Nejdůležitější je kvalita kontroly, nikoliv rychlost převzetí vozidla!

Pečlivé převzetí vozidla musí proběhnout na všech přebíracích místech!

 

 

palec-nahoru-zmenseny.jpg

 

 

 

 

KONTROLA A HLÁŠENÍ ŠKOD

 

 

Každý řidič je odpovědný za jím přepravované vozidlo, proto musí při každé přejímce vozu provádět i řádnou kontrolu škod a dokumentovat převzetí v příslušném VCR (průběh přepravního řetězce)

Bude-li při převzetí zjištěno poškození a nebude-li toto poškození odstraněno na místě, musí se před odjezdem vždy vyrozumět příslušný dispečink a škoda se musí zaznamenat ve VCR, který musí podepsat předávající osoba.

Poznámka:

Poznámka ve VCR je platná pouze tehdy, pokud ji předávající osoba vozidla potvrdí razítkem, podpisem a jménem!!!

Důležité:

Každá škoda se musí neprodleně hlásit, je přitom jedno, zda byla škoda zjištěna při převzetí, udála se během přepravy, nebo pokud byla reklamována při odevzdání vozu!!!

Škodu VŽDY vyfoťte (číslo podvozku, celkový pohled, detail)

 

 

palec-nahoru-zmenseny.jpg

 

 

 

PŘEVZETÍ VOZIDLA - POŘÁDNÁ KONTROLA

 

Při přejímce vozidla musí být vždy provedena řádná kontrola!

Kontrola exteriéru, kontrola interiéru, technická kontrola a kontrola příslušenství!

Jakékoliv zjištěné poškození musí být řádně zdokumentováno a především potvrzeno odesílatelem.

Poznámka:

vždy vyfoťte vozidlo a poškození a vše ihned ohlaste vašemu disponentovi. Ti, kteří již pracují s aplikací Vega, pořídí tyto fotografie pomocí hlášení v aplikaci! U ojetých vozidel je bezpodmínečně nutné brát v úvahu bezpečnost při přepravě. Nepřebírejte vozidlo, které nesplňuje zákonné požadavky!

 

 

 

palec-nahoru-zmenseny.jpg