VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Předání v Evobus, Vyzvedávání v Livorno, Červená výstraha, Mýtné ve Španělsku, Starbooster v La Seyne, Připevnění SPZ
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Předání v Evobus, Vyzvedávání v Livorno, Červená výstraha, Mýtné ve Španělsku, Starbooster v La Seyne, Připevnění SPZ

9. 6. 2018

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

Mýtné ve Španělsku

 

 

K problematice španělského mýtného, která byla řešena minulý měsíc, nemůžeme zatím bohužel poskytnout žádné nové informace.

Příslušný provozovatel mýtného na silničních úsecích nám neposkytl žádné užitečné informace.

Před jízdou s nákladním vozem nad 3,5 tuny v těchto úsecích se nezapomeňte obrátit na příslušného dispečera.

Autobusy nemají povinnost platit – viz Dopis řidičům z dubna 2018.

 

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

Předání vozidla u Evobus, Mercedes

 

 

 

Bohužel se opakovaně stává, že různé pobočky autobusů Mercedes odstraňují fólie a umyjí autobusy ještě před uzavřením předávky vozidla.

 

 

 

ikona-pozor.jpg

 

Také není povoleno mýt autobusy před převzetím, což se však na různých pobočkách opakovaně nedodržuje, a dochází tak pro řidiče k prodloužení čekací doby. Pokud zjistíte odstranění fólie nebo umytí autobusu, ihned kontaktujte dispečera.

 

Celý proces zaznamenejte fotoaparátem a snímky předejte dispečerovi. Naše oddělení na likvidaci škod situaci vyřeší.

 

Důležité: Řidič sám nesmí na požádání fólii sejmout…

Vy, jako řidič, nejste povinen vést jakékoliv diskuze a dohady s

přejímatelem, pořiďte fotografie a informujte dispečera.

 

Bohužel se stále opakovaně stává, že některé pobočky autobusů Mercedes odstraňují fólii a umyjí autobus ještě před uzavřením předávky vozidla.

 

V zásadě platí, že v jakém stavu jste autobus převzali, v takovém stavu jej musíte předat!

 

Existuje přesné smluvní ustanovení, že fólie se na autobusech nesmí odstraňovat a autobus se nesmí mýt!

 

Fólie se odstraňuje pouze tehdy, pokud existuje důvodné podezření na její poškození (poškozená fólie). V takovém případě je třeba fólii sejmout, aby se zjistilo, zda nedošlo k nějakému poškození na vozidle.

Také není povoleno mýt autobusy před převzetím, což se však na různých pobočkách opakovaně nedodržuje, a dochází tak pro řidiče k prodloužení čekací doby.

Pokud zjistíte odstranění fólie nebo umytí autobusu, ihned kontaktujte dispečera. Celý proces zaznamenejte fotoaparátem a snímky předejte dispečerovi.

 

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

 

Vynulování palubního počítače

 

Při přebírání vozidla si vždy vynulujte palubní počítač a u nových vozidel nastavte digitální tachometr na „Out“.

 

Resetování palubního počítače je důležité proto, aby byla lépe zjistitelná spotřeba a aby měl každý řidič průkazný podklad pro výpočet spotřeby paliva / při kontrole

. Nastavení digitálního tachometru na „Out“ je naprosto nezbytné pro správné zobrazení chybových hlášení na displeji.

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

Červená výstraha na displeji

 

 

 

 

Jak jsme již několikrát uvedli, je třeba důsledně věnovat pozornost červeným výstrahám na displeji!!!

 

V případě zobrazení červené výstrahy bez výjimky okamžitě ZASTAVTE a za žádných okolností nepokračujte v další jízdě.

 

Opusťte bezprostředně nebezpečnou oblast, jako je např. nepřehledná zatáčka, a poté neprodleně zastavte vozidlo a vypněte motor. Informujte dispečera a vyčkejte na další pokyny.

Důležité: Pokud servisní mechanik přesto doporučí pokračovat v jízdě i navzdory červené výstraze, bez ohledu na to, zda mechanik zkontroloval vozidlo na místě nebo pomocí dálkové diagnostiky, i nadále nemáte povoleno pokračovat v jízdě, aniž byste problém konzultovali s dispečerem.

V další jízdě pokračujte pouze tehdy, máte-li písemné potvrzení od zákazníka nebo mechanika, že je bezpečné pokračovat v jízdě.

Toto potvrzení může být zaneseno poznámkou do dokladů vozidla, např. CMR nákladní list s razítkem a podpisem mechanika nebo také zákazníkem samotným, který zašle e-mail přímo do kanceláře!

 

 

 

img_20180609_150354.png

 

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

 

Startovací stanice v přístavu La Seyne

 

 

 

Pokud by se při vyzvedávání vozidla v Toulonu vyskytly problémy se startováním (akumulátor), máte k dispozici startbooster, který je uložen u těchto kontaktních osob: Fa. Worms Logistic

* Pierre

* Alexandre

* Mr. Zoltan Sorban

Pokud potřebujete použít startbooster, je nutné předložit objednávku, ze které je zřejmé, že jste řidičem Vegy. Po použití náš startbooster prosím znovu vraťte do kanceláře firmy Worms.

 

 

 

 

img_20180606_145519-800x600.jpg

 

 

img_20180607_000547.jpg

 

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

 

Připevnění SPZ modrou páskou

 

 

 

V poslední době došlo opět ke ztrátám poznávacích značek, které byly připevněny modrou lepicí páskou. Jedním z důvodů je, že motory u některých modelů rozptylují větší teplo směrem dozadu, což může způsobit, že lepidlo nebude pevně držet.

Dalším důvodem je, že většina poznávacích značek je připevněna nesprávným způsobem. Kvalita modré lepicí pásky je vynikající a byla již léty prověřena.

Ztráta poznávacích značek je ve většině případů způsobena nesprávným postupem připevnění. Dodržujte proto prosím následující kroky:

 

1. Lakované místo pro připevnění značky musí být čisté a suché.

2. Lepicí pásku naneste maximální možnou přilnavou plochou na lakovaný povrch. Lepicí pásku je třeba připevnit i k okrajům poznávací značky po celém obvodu.

3. Pečlivě přitlačte lepicí pásku na všech kontaktních plochách.

 

 

 

img_20180609_150406.png

 

 

 

Pozor u CNG busů z Annonay,vždy použíte na připevnění dva jistící bindry,zadní víko je horké a páska se roztaví.

Všeobecně platí pravidlo u všech vozidel a návěsů,když je možné připevnit SPZ bindrem,tak se připevní a samozřejmě při každém zastavením řidič provádí kontrolu vozidla a připevnění SPZ.

 

 

 

img_20180609_150428.png

 

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

Vyzvednutí v Livorno - Terminál Sintermar

 

 

 

Při převádění vozidel Iveco je důležité zajistit, aby byly použity Iveco dokumenty, které se nacházejí ve vozidle, zejména pro Iveco je velmi důležité, abyste použili firemní VCR.

 

Firma Iveco uznává pouze vlastní firemní VCR!

 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, abychom v terminálu Sintermar v přístavu Livorno v každém případě obdrželi potvrzení. Bez písemného potvrzení, zejména v případě poškození vozidla, není povolen odjezd.

V přístavu Livorno můžete kontaktovat následující osoby!

 

Daniele Lombardi: 0039 3457217932

Filippo Orsini: 0039 3483705332

Matteo Orsini 0039 3483705330

 

Otevírací doba: Po-Pá 08:00 – 17:00 hod

 

Pokud by se stalo, že nedostanete žádné potvrzení, nebo jsou zde velmi dlouhé čekací doby, informujte prosím příslušný dispečink.

Příslušný dispečink poté kontaktuje naše zástupce pro zákazníky

p. Daniela Buratta a/nebo p. Bartolomea Di Giovanni, kteří podniknou další kroky.

Daniele Buratto : daniele.buratto@vegatrans.com

Di Giovanni Bartolomeo : bartolomeo.di.giovanni@vegatrans.com

 

 

 

 

vega-logo.jpg