VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Protokol MB, Příslušenství Bus MB, Start vozidla, Správná nádrž, Mýtné Česko, Iveco VCR, Poznávací značky,
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Protokol MB, Příslušenství Bus MB, Start vozidla, Správná nádrž, Mýtné Česko, Iveco VCR, Poznávací značky,

11. 3. 2021

 

driver-navigator.jpg

 

 

 

PROTOKOL MB

 

 

Manipulace s novým Protokolem o přepravě MB je z části ještě velmi nedokonalá, proto je pro připomenutí v příloze připojen pokyn k vyplnění z února 2020 pro manipulaci s tímto dokumentem, který je pro firmu Daimler velmi důležitý. 

 

Dalším důležitým bodem v souvislosti s Protokolem o přepravě je správný údaj ve skice motorového paliva.

Jak známo, musíme autobus dodat tak, jak byl převzat, k tomu je na Protokolu o přepravě skica palivoměru a skica AD Blue.

 

Tak jak bylo převzato, musí být opět odevzdáno.

 

Také zde platí, že je obzvláště důležitá přesná kontrola a přesný pracovní postup.

 

V Ulmu nebo Mannheimu dostáváme autobusy častokrát plně natankované, alespoň podle Protokolu o přepravě by autobusy měly být plně natankované.

 

Toto je bezpodmínečně nutno zkontrolovat, jestliže je ve skice stav hladiny zakreslen jako plný stav hladiny, musí také na palivoměru být plný stav hladiny, pokud tomu tak není, musí toto být při převzetí reklamováno a musí být příslušným způsobem dotankováno, resp. musí toto být opraveno v Protokolu o přepravě.

 

Jestliže nedostanete ani dotankování chybějící motorové nafty ani opravu v Protokolu o přepravě, musí toto být před odjezdem nahlášeno.

 

Účelné je také udělat pro jistotu vždy fotografie čísla podvozku a palivoměru!    

S VEGA App je to stejně již v postupu takto upraveno.

Pokyn k vyplnění Protokolu o přepravě

 

 

 

 

VEGA DRIVER NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ

 

 

 

 

 

SPRÁVNÉ STARTOVÁNÍ VOZIDEL

 

 

Neustále se vyskytují hlášení o závadách u různých vozidel, které se však následně ukážou jako chyba v obsluze vozidla, kterou udělal řidič.

 

Aby se zabránilo zbytečnému použití servisních služeb, které vyžaduje hodně času, a když se nejedná o technickou závadu, pak způsobuje také náklady, je obzvláště důležité, aby byl správně proveden postup startování vozidla.

 

Při startování vozidla by měl řidič vždy počkat na samokontrolu palubního počítače a ne opakovaně startovat. Mnohá vozidla si řídí postup startování beztak již sama, prosíme přesto na to dávat pozor, kde je to potřebné.  

 

Pokud by přece jen někdy došlo k tomu, že palubní počítač nebo některý z řídících přístrojů bude způsobovat problémy a tím dojde k závadám na vozidle, prosíme před vyhledáním servisních služeb uvést vozidlo 1x na dobu 10 minut do bezproudového stavu a pak je znovu aktivovat, v mnoho případech to může pomoci!

 

 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ MB

 

 

V poslední době jsme měli zvýšený počet nejrůznějších chybějících dílů u autobusů MB z TR, prosíme brát na zřetel a příslušným způsobem kontrolovat seznam dílů příslušenství.

 

V procesu realizace dodávek mezi výrobním závodem a zákazníkem je také přesně popsána kompetence a odpovědnost firmy VEGA jakožto přepravce. 

 

 

 

Fotografie z návodem jsou k dispozici v plném rozlišení po dvojím kliknutí:

 

 

210197_mb-neu_nem_end_00003.jpg

 

210197_mb-neu_nem_end_00004.jpg

 

 

 

 

 

 

210197_mb-neu_nem_end_00005.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULOŽENí BLATNÍKŮ

 

Aby se zabránilo poškozením, jsou u Trailer Trucking s vozidly pro zákazníky odejmuty blatníky tahače a tyto jsou uloženy tak, aby nemohly být poškozeny.

Znečištěné blatníky nesmí být za účelem jejich uložení dávány do kabiny řidiče.  

 

 

 

TANKOVÁNÍ DO SPRÁVNÉ NÁDRŽE

 

 

V poslední době dochází ve zvýšené míře k chybným natankováním u vozidel Volvo. Jak je známo, musí být vozidla Volvo se stejným stavem hladiny motorové nafty, s jakým byla převzata, také opět odevzdána. (Výjimka: Volvo pro Turecko = 70 litrů celkového obsahu)

 

Různí zákazníci se při dodání velice přesně dívají na palivoměr, poté co jsou odebrány hodnoty pro palivoměr z hlavní palivové nádrže, není optimální, když řidiči množství, které bylo vypočteno, naplní do vedlejší palivové nádrže vozidla.

Pak jsme sice splnili náš úkol spotřebovanou motorovou naftu opět doplnit, avšak toto zákazníka v okamžiku dodání nezajímá, ten to chce vidět na palivoměru resp. na palubním počítači, a tyto údaje opět přicházejí z hlavní palivové nádrže.

 

Zásadně by se mělo u všech vozidel se systémem dvou palivových nádrží tankovat vždy do hlavní palivové nádrže.

 

 

pozor.jpg

 

Hlavní palivová nádrž není nutně palivová nádrž, která je větší, nýbrž ta palivová nádrž, ze které vychází, resp. ke které vede větší počet vedení ze sacího hrdla.

 

Proto prosíme, za účelem zabránit předem zbytečným diskusím v budoucnu, abyste hlavní palivovou nádrž naplnili potřebným množstvím motorové nafty.  

 

 

 

IVECO VCR

 

 

Poté co IVECO akceptuje, jak známo, pouze IVECO VCR, chtěli bychom ještě jednou důrazně odkázat na důležitost správné manipulace s IVECO VCR.

 

Znázornění průběhu dopravy musí být od začátku do konce jasně dokumentované.  

 

pozor.jpg

 

 

Ve VCR musí být převzetí vždy dokumentované a musí být potvrzené také zasilatelem!

Jestliže bude IVECO převzato ve výrobním závodě, pak musí být VCR započato u pozice A, A1 = řidič, A2 = zasilatel, prosím nenechat se zmást polem A2 jako příjemce (viz znázornění VCR).

 

Jestliže je řada A již upotřebena (např. vyzvednutí Piazzale) posouvá se dokumentace převzetí do následující řady.

Tak bude znázorněn průběh dopravního řetězce a budeme mít stále zaznamenán stav převzetí, a co je naprosto důležité, budeme jej mít také potvrzený. (viz příklad v příloze) tento způsob postupu je firmou IVECO Turín výslovně tak nařízen, aby byl stav převzetí dokumentován!

 

 

 

COVID OPATŘENÍ

 

Na základě aktuální situace je krajně důležité dodržovat předepsané rozestupy a nosit ochrannou lékařskou roušku na obličej (ústa a nos).

 

Povinnost nošení ochranných lékařských roušek platí ve všech budovách a ve venkovní oblasti při chůzi na komunikacích pro pěší a na dopravních komunikacích, a rovněž na vrátnicích výrobních závodů, když dojde k situacím, při kterých minimální délka rozestupu 1,5 m nemůže být dodržena.

 

Při nerespektování hrozí zákaz vstupu do výrobního závodu!

 

My, interní pracovníci firmy VEGA chceme, aby byly v co největší míře používány respirátory FFP2, v mnoha zemích na různých místech je to beztak již povinné, nosit tento respirátor.  

Proto důležité upozornění - prosíme používat respirátor FFP2!!

Respirátory máme skladem v Siezenheimu, řidič se může o ně přihlásit a tyto respirátory dostane.  

Dále máme také dostatek dezinfekčních prostředků v malých lahvích pro účely jejich poskytnutí řidičům, prázdné lahve prosím přivezte zpět k opětnému naplnění.  

 

 

 

MÝTNÉ V ČESKU

 

V Česku se nyní mýtné vybírá také podle váhy vozidla, nikoli jako dosud podle emisní třídy a počtu náprav.

V Česku se také, jak známo, rozlišuje mezi autobusem a nákladním automobilem, což nám působícím v přepravní branži celou naši činnost právě nezjednodušuje.

Aby se zde předešlo zbytečným nákladům na základě chybných sazeb mýtného, je obzvláště důležité předem správně provést přihlášení.

 

V případě dotazů a problémů (např. jazyková bariéra) u čerpací stanice / mýtné stanice, Vás může rád podpořit Karel Proft, jednoduše předat telefon, on pak může s pracovníkem v daném místě mluvit přímo …  

E-mail: karel.proft@vegatrans.com

Tel. č.. +420 724 984 763

 

Kromě správného počtu náprav a správné emisní třídy, je nově nyní nutno brát na zřetel také správnou váhu vozidla:  

Ø Pro autobusy bereme váhové zařazení 7500 - 11999 kg.

 

Ø U nákladních automobilů jsou správné váhy odečítány z příslušného CMR, prosíme tyto váhy přesně brát na zřetel.

 

· 3501 - 7499 kg  

· 7500 - 11999 kg

· > 12000 kg

Dále je při přiložení nebo změně boxu (OBU) potřebný technický průkaz vozidla a místopřísežné prohlášení, tyto dokumenty řidič bezpodmínečně potřebuje k tomu, aby změna byla provedena co možná nejjednodušeji.

Toto místopřísežné prohlášení musí být předem správně vyplněno!

 

Prosíme používat vždy také zákaznické číslo VEGA, nikdy nepřikládat na jméno řidiče nebo na podnik SUB!

Zákaznické číslo VEGA: 4058457049 (je uvedené také na vzoru zcela nahoře, ručně psané)

Příloha:  

Ø Pokyn k vyplnění místopřísežného prohlášení (včetně zákaznického čísla)

Ø Bianko formulář (řidič by jej měl mít vždy v několika exemplářích s sebou)

 

 

 

NAMRZLÉ STĚRAČE

 

Silně namrzlé stěrače způsobí propálení pojistek

 

Při zledovatělých a sněhem pokrytých předních sklech je nutno před uvedením stěrače do provozu stěrač uvolnit, aby byl zajištěn bezvadný provoz.

Bohužel dochází neustále k tomu, že jsou stěrače silně namrzlé a pak se po jejich aktivování propálí pojistka.  

 

 

POUŽITÍ SPZ

 

 

Bohužel ještě nefunguje používání německých státních poznávacích značek, jak se požaduje.  

1.) Záznamy do červeného sešitu – prosíme zde bezpodmínečně brát na zřetel zadání (červené desky, vnitřní strana)

2.) Všeobecné používání německých státních poznávacích značek: tyto smí být používány pouze v Německu – to znamená

- převzetí a dodání v Německu => pouze s německou státní poznávací značkou (knihu jízd je nutno vést dle toho)

- převzetí v Německu => místo dodání mimo Německo = na hranicích prosíme vyměnit státní poznávací značku a jet dále s rakouskou státní poznávací značkou (knihu jízd prosíme vést pouze na hranice)

- jestliže je vozidlo dodáváno do Německa – např. z Rakouska do Německa – pak mohou být po celé dopravní cestě používány rakouské státní poznávací značky

- jestliže je vozidlo vezeno v tranzitu přes Německo – např. z Rakouska do Francie – pak smíme po celé dopravní cestě používat rakouské státní poznávací značky.

- pokud by někdy došlo k nouzové situaci – kde nemůže být dodrženo výše uvedené zadání – pak prosíme o informaci a my prověříme, jaké máme možnosti.