VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Startování IVECO bez kódu - Omyl v tankování - Pořádek a čistota VEGA řidičů - Chování v silničním provozu
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Startování IVECO bez kódu - Omyl v tankování - Pořádek a čistota VEGA řidičů - Chování v silničním provozu

25. 2. 2018

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

Tankovací omyl - benzín v dieselovém motoru, či Ad blue

 

 


 

Je třeba mít na paměti, že u motorů nové generace se již nesmí používat jako přídavná látka benzín.

Může dojít k vážnému poškození systému vstřikování paliva nebo motoru.

V případě, že omylem natankujete benzín, a to i v malém množství, v žádném případě neuvádějte vozidlo do provozu.

Pokud se vám to někdy stane, odstavte vozidlo a zavolejte servisní službu – neodjíždějte a doufejte, že bude vše v pořádku.

Platí také pro AD Blue v dieselové nádrži!!!

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 


Startování vozidel IVECO bez kódu

 

 

 

Pokud vozidlo Iveco (Eurocargo, Stralis, X-Way a Trakker) vyžaduje na displeji kód klíče a ve vozidle není žádná karta s kódem, postupujte následovně pro nastartování vozidla.

  1. Otočte klíčkem v zapalování.

  2. Odpojte vozidlo od napájení baterií, a to pomocí odpojovače nebo odpojením mínusového pólu.

  3. Vypněte zapalování.

  4. Počkejte zhruba 10 minut (palubní počítač provede plný reset a přejde do nulové polohy).

  5. Znovu připojte vozidlo k elektřině (odpojovač nebo svorka).

  6. Nyní můžete vozidlo nastartovat.


 

Důležité

Pro nastartování použijte černé klíče (starý: modro-šedý), v žádném případě nepoužívejte šedý klíč, protože by nebylo možné vozidlo nastartovat a opět by bylo vyžadováno zadání kódu.


 

Vozidla jen se šedými klíči nemají kartu s kódy (klíče nejsou kódovány).

 

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

 

Řidiči VEGA udržují po sobě pořádek

 

 

 

 


 

Je třeba zachovávat čistotu na parkovištích, která používáme, stejně jako na parkovištích různých zákazníků.

Neustále dochází k tomu, že řidiči místo do koše odhazují na zem např. kabelové spojky a lepicí pásky, kterými byly přichyceny značky.

Tímto nezanecháváte dobrý dojem u samotných zákazníků, zejména proto, že každý ví, že černé kabelové spojky a modré lepicí pásky používáme výhradně my.

Odpadky nesmí být odhazovány na žádných parkovištích, které využívá Vega, ať už se jedná o parkoviště u zákazníků, parkoviště Vega nebo veřejná parkoviště. Každý řidič je zodpovědný za dodržování pořádku.

Odpadky patří do odpadkového koše. Pokud se na daném místě nenachází žádný koš a není tak možnost likvidace odpadků, vezměte odpadky s sebou a zlikvidujte je při nejbližší příležitosti vyhozením do vyhrazeného kontejneru.

Poznámka: chování každého řidiče je vizitkou naší společnosti!!

 


 

 

 

 

 

vega-logo.jpg

 

 

 

Vzorné chování na silnici

 


 

Vzorné chování na silnici je nezbytnou vlastností každého řidiče Vega. Musí se chovat tak, aby zabránil zbytečnému riziku nehod nebo poškození odletujícími kamínky, a také aby nebyl kvůli špatnému chování se na silnici zastaven.

Je třeba také zachovávat dostatečnou bezpečnou vzdálenost od předem jedoucího vozidla (kamiony 80+ a autobusy 100+ metrů). V poslední době je běžné, že policie zastavuje řidiče z důvodu nedodržování dostatečné bezpečné vzdálenosti.

Je mnohem lepším obrázkem, pokud je na silnici skupina vozidel s dostatečnou bezpečnou vzdáleností, než když jedou těsně za sebou. Zvláště při jízdě ve skupině dochází často k poškození čelních skel z důvodu odletujících kamínků, který jsou po převzetí reklamována a vznikají tak zbytečné náklady.

Samozřejmě víme, že nejde 100% zabránit odletujícím kamínkům, ale je třeba toto riziko minimalizovat.

Rovněž je třeba zvážit riziko srážky vozidel při nedodržování bezpečné vzdálenosti.

 

 

 

vega-logo.jpg