VEGA DRIVER NAVIGATOR - VEGA - NOVÝ ŘIDIČ, PRAVIDLA FIRMY - VEGA - NOVÝ ŘIDIČ - B.- Práce s dokumenty - Working with documents - Робота з документами
Jdi na obsah Jdi na menu
 


B.- Práce s dokumenty - Working with documents - Робота з документами

17. 9. 2020

 

 

 

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

Výsledek obrázku pro práce s dokumenty

 

 

 

 

 

Práce s dokumenty

Working with documents

Робота з документами

 

 

 

 

Před začátkem práce, dostaneme tyto dokumenty:

Before starting work, we get these documents:

Перед початком роботи ми отримуємо ці документи:

 

 

 

První - je zadání naší práce:

The first - is the assignment of our work:

1. Перше - це призначення нашої роботи:

 

 

 

 

V dokumentu vždy najdeme své jméno a spolu s naším jménem je VIN kód vozu, který budete řídit:

We will always find your name in the document and, along with our name, the VIN of the car you drive:

На документі ми завжди знаходимо своє ім'я, а поруч з нашим ім'ям - код VIN автомобіля, який ви будете їздити:

 

 

ua-page-001.jpg

 

 

 

V levém horním rohu je adresa, kde si vyzvedneme auto: 

In the upper left corner is the address where we pick up the car:

У верхньому лівому куті знаходиться адреса, куди ми підбираємо автомобіль:

 

 

img_20190617_103736.jpg

 

 

 

Vlevo pod první adresou je adresa, kam odvezeme vozidlo:

To the left below the first address is the address where we take the vehicle:

Ліворуч, під першою адресою, знаходиться адреса, куди ви їдете:

 

 

img_20190617_103834.jpg

 

 

 

V levém dolním rohu je kód práce - ID:

In the lower left corner is the work code - ID:

У лівому нижньому куті знаходиться робочий код - ідентифікатор:

 

 

img_20190617_104352.jpg

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

Druhý dokument - CMR:

Second Document - CMR:
2. Другий документ - CMR:
 

 

ua-page-002.jpg

 

 

 

V řádku číslo 18 se podepiš vedle svého jména

In line number 18, sign next to your name

У рядку № 18 підпишіть поруч із своїм ім'ям

 

 

 

img_20190617_105832.jpg

 

 

 

Pokud není v řádku 23 podpis, tak ho podepiš:

If there is no signature in line 23, sign it:

Якщо в рядку 23 немає підпису, підпишіть його:

 

 

img_20190617_110004.jpg

 

 

 

V řádku 25 napiš do prvního kolonky stav tachometru vozidla na startu:

On line 25, in the first box, enter the vehicle's tachometer status at start:

У рядку 25 у першому полі введіть статус тахометра автомобіля під час запуску:

 

 

U řádku 25 se do poslední kolonky napíše stav tachometru na konci naší práce

At line 25, the status of the speedometer at the end of our work is written to the last column

У рядку 25 стан спідометра в кінці нашої роботи записується в останню колонку

 

 

pozor.jpg

 

 

 

 

 

 

Pokud nevezeš auto do cíle, ale pouze na místo, odkud ho poveze dál někdo jiný, tak v kolonce 25 napíšeme název místa kde automobil necháme, a aktuální stav tachometru

If you do not drive your car to the destination, but only to the place where it is carried by someone else, we will write in the box 25 the name of the place where we leave the car and the current status of the speedometer

Якщо Ви не ведете свій автомобіль до пункту призначення, але тільки до місця, де його несе хтось інший, ми напишемо в полі 25 назву місця, де ми залишаємо автомобіль, і поточний стан спідометра.

 

 

img_20190617_110104.jpg

 

 

 

Do řádku 26 napíšeme číslo naší poznávací značky, a do vedlejší kolonky opíšeme váhu vozidla z konky číslo 11.

In line 26, we will write our license plate number, and we will describe the weight of the vehicle from number 11 in the next box.

У рядку 26 ми напишемо наш номерний знак, і опишемо вагу транспортного засобу з номера 11 у наступному полі.

 

 

 

Vyplněný dokument se zobrazí v plném rozlišení, po dvojím kliknutí:

The filled document is displayed in full resolution after double clicks:

Заповнений документ відображається в повному дозволі після подвійного клацання:

 

 

cmr-navod.jpg

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

 

Třetí dokument  - VCR:

The third document - VCR:

3. Третій документ - VCR:

 

 

 

Dokument je určen pro zápis stavu automobilu. Do dokumentu se zapisují škody na automobilu podle kódu k tomu určených. 

The document is designed to write a car status. Damage to the car is recorded in the document according to the designated code.

Документ призначений для написання статусу автомобіля. Пошкодження автомобіля заносяться в документ відповідно до призначеного коду.

 

 

ua-page-007.jpg

 

 

 

 

Dokument musí obsahovat ID práce, typ automobilu, VIN kod automobilu, odkud automobil jede, kam automobil jede, naší poznávací značku, datum začátku práce, datum konce práce.

The document must contain the job ID, the type of car, the VIN code of the car, where the car is going, where the car is going, our license plate, the start date of the work, the end date of the work.

Документ повинен містити ідентифікатор завдання, тип автомобіля, код VIN автомобіля, куди йде автомобіль, куди їде автомобіль, номерний знак, дату початку роботи, дату закінчення роботи.

 

 

 

V dokumentu musí být zapsána výbava automobilu, pokud je poškozen,tak správný kod poškození. A celý dokument podepíšeme.

The document must contain the car's equipment, if it is damaged, the correct damage code. And we will sign the document.

Документ повинен містити обладнання автомобіля, якщо він пошкоджений, правильний код пошкодження. І ми підпишемо документ.

 

 

 

Vyplněný dokument se zobrazí v plném rozlišení, po dvojím kliknutí:

The filled document is displayed in full resolution after double clicks:

Заповнений документ відображається в повному дозволі після подвійного клацання:

 

 

vcr-navod.jpg

 

 

 

 

V dokumentu je příklad, kdy je u automobilu poškrábané pravé zrcátko. Kod pravého zrcadla je M2, a kod pro škrábanec je 2. Celý kod se zapíše ve tvaru M2-2

There is an example in the document where the right mirror is scratched in the car. The right mirror code is M2, and the scratch code is 2. The entire code is written in the form of M2-2

У документі є приклад, де в машині дряпається праве дзеркало. Правий код дзеркала M2, а код скретчу - 2. Весь код записується у вигляді M2-2

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

 

Čtvrtý dokument - BUDGET:

Fourth document - BUDGET:

4. Четвертий документ - BUDGET:

 
 
 

ua-page-010.jpg

ua-page-011.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokument je na spočítání všech nákladů k zadané práci. Práce se počítá od konce předešlé práce, do konce práce z dokumentu. Například jsme včera v 15 hodin předali automobil zákazníkovi, tak od té doby se počítají všechny položky ( Taxi, vlak, Bus, Hotel,  tankování ) do nákladů aktuální práce. Všechny náklady na tuto práci končí odevzdáním vozidla.

 

The document is to calculate all costs for a given job. The work counts from the end of the previous work, to the end of the work from the document. For example, we delivered a car to a customer yesterday at 3 pm, so all items have been counted since (Taxi, Train, Bus, Hotel, refueling ) into the cost of current work. All the cost of this job ends with the delivery of the vehicle.

Документ розраховує всі витрати на дану роботу. Робота розраховується з кінця попередньої роботи, до кінця роботи з документа. Наприклад, ми доставили машину клієнтові вчора о 3 годині вечора, тому всі пункти були враховані з (таксі, поїзд, автобус, готель,заправка ) у вартість поточної роботи. Вся вартість цієї роботи закінчується доставкою автомобіля.

 

 

 

Na dokumentu najdeme trasu kudy máme jet:

On the document we find the way we should go:

На документі ми знаходимо шлях, яким ми повинні йти:

 

 

img_20190617_134655.jpg

 

 

 

Na dokumentu najdeme adresy čerpacích stanic kde máme tankovat palivo:

On the document we find the addresses of the filling stations where we should refuel:

На документі ми знаходимо адреси АЗС, де ми повинні заправлятися:

 

 

 

img_20190617_134617.jpg

 

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

 

Před zápisem do formuláře je potřeba nadepsat všechny účtenky

Before writing to the form, all receipts need to be written

Перш ніж писати у форму, треба записати всі квитанції

 

 

 

V plném rozlišení po dvojím kliknutí:

Full resolution after double clicks:

Повна роздільна здатність після подвійних кліків:

 

 

tickety-pred-popsanim.jpg

 

 

 

Na každou účtenku napíšeme svoje jméno, ID práce, číslo šasi, jak bylo placeno - karta, hotovost 

For each receipt we will write your name, job ID, chassis number, how it was paid - card, cash

Для кожного квитанції ми напишемо ваше ім'я, ідентифікатор роботи, номер шасі, як він був оплачений - картка, готівка

 

 

tickety-po-popsani.jpg

 

 

 

ID a číslo šasi je na formuláři

The ID and chassis number are on the form

Номер і номер шасі знаходяться на формі

 

 

img_20190617_133741.jpg

 

 

vegaczech-logo.jpg

 

 

 

 

V plném rozlišení po dvojím kliknutí:

Full resolution after double clicks:

Повна роздільна здатність після подвійних кліків:

 

 

budget-strana-1.jpg

 

budget-strana-2.jpg

 

 

 

Související obrázek

 

 

 

A zapíšeme všechny údaje do formuláře

And we'll put all the data in the form

І ми розмістимо всі дані у формі

 

 

 

První strana formuláře:
First page of form:
Перша сторінка форми:

 

 

 

Oba dva datumy jsou v prvním řádku stejné. První datum znamená převzetí automobilu, druhý datum znamená začátek práce řidiče - a to je stejné :-)

Both dates are the same in the first line. The first date means the takeover of the car, the second date means the start of the driver's work - and that's the same :-)

Обидві дати однакові в першому рядку. Перша дата означає придбання автомобіля, друга дата означає початок роботи водія - і це те ж саме :-)

 

 

img_20190617_144037.jpg

 

 

 

První datum ve druhém řádku, je kdy automobil odevzdáme u zákazníka:

The first date in the second line is when we deliver the car to the customer:

Перша дата у другій лінії - це коли ми доставляємо автомобіль клієнту:

 

 

img_20190617_144059.jpg

 

 

Druhé datum v druhém řádku znamená, kdy vyzvedneme další nový automobil: 

The second date in the second line means when we pick up another new car:

Друга дата у другій лінії означає, коли ми підберемо іншу нову машину:

 

 

img_20190617_144116.jpg

 

 

 

 

 

 

Zde se zapisuje kolik litrů jsme tankovaly, a kolik jsme zaplatily:

Here is how many liters we refueled and how much we paid:

Ось скільки літрів ми заправили і скільки ми заплатили:

 

 

img_20190617_145747.jpg

 

 

 

Dole pod tabulkou se sečtou litry paliva, a sečte se kolik jsme zaplatily:

Below the table, liters of fuel add up, and add up how much we paid:

Під столом підсумовуються літри палива і скільки ми заплатили:

 

 

 

img_20190617_145809.jpg

 

 

 

Pokud změříme palivo v nádrži, napíšeme zde kolik máme litrů na startu k dispozici:

If we measure the fuel in the tank, we will write here the number of liters available at the start:

Якщо ми виміряємо паливо в баку, то напишемо тут кількість літрів, доступних на старті:

 

 

img_20190617_145853.jpg

 

 

Zde píšeme litry které jsme cestou natankovaly:

Here we write liters that we refueled on the way:

Тут ми пишемо літри, які ми заправляємо по дорозі:

 

 

img_20190617_145939.jpg

 

 

Zde jednotlivé položky v řádcích sečteme dohromady:

Here we add the individual items in the rows together:

Тут ми додаємо окремі елементи в рядках разом:

 

 

img_20190617_150005.jpg

 

 

 

 

VZOR:

PATTERN:

МОДЕЛЬ:

 

 

V plném rozlišení po dvojím kliknutí:

Full resolution after double clicks:

Повна роздільна здатність після подвійних кліків:

 

 

budget-strana-1.jpg

 

 

 

 

Druhá strana formuláře:

The other side of the form:

Інша сторона форми:

 

 

Zde se píšou platby za mýtný poplatek:

Payments for toll fee are written here:

Виплати за плату за проїзд вносяться тут:

 

img_20190617_152233.jpg

 

Ось витрати на проїзд - таксі, автобус, поїзд:

Zde se píšou platby za cestování - taxi, bus, vlak:

Here are payments for travel - taxi, bus, train:

 

img_20190617_152313.jpg

 

 

 

Zde se píšou platby za Hotel:
Payments for Hotel:
Платежі за готель знаходяться тут:

 

 

img_20190617_152349.jpg

 

 

 

Tady se všechno sečte a podepíše:

Here, everything is summed up and signed:

Pахувати разом і підписувати:

 

img_20190617_152406.jpg

 

 

VZOR:

PATTERN:

МОДЕЛЬ:

 

 

V plném rozlišení po dvojím kliknutí:

Full resolution after double clicks:

Повна роздільна здатність після подвійних кліків:

 

 

budget-strana-2.jpg

 

 

 

Výsledek:

Result:

Результат:

 

 

img_20190617_160805.jpgimg_20190617_160833.jpgimg_20190617_160818.jpg

 

 

 

 

 

 

palec-nahoru-zmenseny.jpg

 

 

 

Návod jak vyplnit žlutý technický průkaz je k dispozici po kliknutí:

Instructions on how to complete the yellow technical certificate are available by clicking:

Інструкції щодо заповнення жовтого технічного сертифіката можна отримати, натиснувши:

 

www-klik.jpg

 

 

 

 

Návod jak pracovat z VEGA APP

Instructions on how to work from VEGA APP

Инструкция по работе из VEGA APP

 

 

www-klik.jpg

 

 

 

 

 

Pokyny pro odeslání sms kódu, pokud nepoužířváme VEGA APP, po kliknutí:

Instructions for sending an sms code, if we do not use the VEGA APP, after clicking:

Инструкция по отправке sms кода, если мы не используем VEGA APP, после нажатия:

 

 

www-klik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET CZECH:

 

www-klik.jpg

 

 

 

 

 

 

 

palec-nahoru-zmenseny.jpg