VEGA DRIVERS NAVIGATOR - VEGA - ŠKOLENÍ - 2.VEGA - Řidičům - Hlášení škod, Drahá NAFTA, Parkování VEGA, Iveco Daily - kontrolka baterie
Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hlášení škod, Drahá NAFTA, Parkování VEGA, Iveco Daily - kontrolka baterie

9. 5. 2022

 

Pozor! Reklamace | KRIŽAN - safetyshop

 

 

 

 

POVINNOST HLÁSIT ŠKODY K REKLAMACI

 

Bohužel se stále znovu stává, že poškození na převážených vozidlech není nahlášeno. Kromě běžného zpracování dokumentů s videorekordérem atd. se musí poškození vždy ihned nahlásit do Reklamace.

Vždy je třeba vyhotovit řádnou dokumentaci s potřebnými obrázky. Obrázky by měly být zaslány s upozorněním příslušnému dispečerovi.

Pro řidiče, kteří již s Vega APP pracují, platí, že v případě poškození musí vždy nahlásit škodu přímo přes APP, takže škoda bude uplatněna přímo a okamžitě. Naše reklamační oddělení tak má již zprávu, když nás zákazník kontaktuje.

Je důležité, aby se poškození hlásilo přes APP „Hlášení o škodě“. Nestačí, když jsou snímky pořízeny ve sběrné zprávě (Collection Report) a odeslány do složky skenování.

Obrázky ve složce skenování (např. převzetí - předání vozidla, palubní deska atd.) nemají nic společného s hlášením o škodě.

Škoda se pak správně uplatní teprve prostřednictvím Hlášení o škodě.

V příloze naleznete opět manuál k VEGA APP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iveco GIFs - Get the best GIF on GIPHY

 

 

 

 

 

IVECO DAILY - BLIKÁ SYMBOL BATERIE

 

Zbrusu nové Iveco Daily mohou být dodány s aktivním režimem převozu.

Aktivní režim převozu poznáte podle blikajícího symbolu baterie!

Přitom se nejedná o technickou závadu, převozní jízdu lze nadřadit.

 

 

 

 

Kostenlos tanken: Gratis Benzin dank erfolgreichem Gelbwesten-Protest

 

 

 

 

 

DRAHÁ MOTOROVÁ NAFTA

 

 

Vzhledem k současné situaci se ceny motorové nafty zcela vymkly kontrole a také dostupnost nafty je stále obtížnější. Mnoho našich dodavatelů (domácích čerpacích stanic) není v současné době schopno nabízet naftu vůbec, protože na trhu prostě není.

O to důležitější je v této náročné době, aby každý řidič zacházel s palivem co nejšetrněji, každý litr motorové nafty, který nemusíme tankovat, je důležitý!!!

Ekonomický styl jízdy a správné výpočty nafty jsou proto nezbytné.

V-MAX je od nynějška 80 km/h – pro všechna vozidla!!

Pouze zájezdové autobusy jako Travego, Tourismo, Lions Coach atd., tedy všechny dálkové zájezdové autobusy, smějí jezdit rychlostí 90 km/h. Všechny ostatní 80 km/h - neplatí žádná tolerance!!

Je nutné dbát na to, aby vozidla jezdila v zeleném rozsahu rychlosti. Pokud by se stalo, že se vozidlo již nachází mimo zelený rozsah rychlosti s interně odhadnutými rychlostními limity Vega, potom je případně nutné rychlost dále snížit.

Proto prosím dodržujte všechna pravidla pro optimální výpočet motorové nafty/tankování motorové nafty, hospodárnou jízdu a implementujte je podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Děkuji za vaši podporu!!!

 

 

 

PARKOVÁNÍ NA POBOČKÁCH VEGA

 

Chceme, aby parkování na všech našich pobočkách bylo uspořádané a efektivní, proto je obzvláště důležité, aby byl dodržován parkovací řád příslušné pobočky.

Základní pravidla pro odstavování vozidel musí být zavedena jednotně!

  • Uveďte vozidlo do parkovací polohy, je nutné dodržovat parkovací řád platný na místě.
  • Zatáhněte ruční brzdu, zařaďte neutrál nebo parkovací polohu, vyjměte klíček ze zapalování a nechte ho ve vozidle mimo dohled. Nezapomeňte vypnout všechny přídavné spotřebiče, zavřít okna a střešní poklop, uvést vozidlo do původního stavu, tj. nasadit zpět potahy sedadel apod., odstranit z vozidla veškeré odpadky.
  • Zamkněte nádrže na naftu a AD Blue.
  • Klíč, kterým se zamyká vozidlo, opatřete šňůrkou, označte štítkem s posledními 6 číslicemi čísla podvozku + výrobcem a řádně ho uložte do k tomu určené skříňky na klíče.
  • Vypněte hlavní vypínač.
  • Dokumenty vztahující se k vozidlu (CMR, VCR, dodací listy, protokoly, celní doklady atd.) zůstávají ve vozidlech, pokud není určeno jinak.

 

Mějte na paměti: u elektrobusů s baterií LMP se NESMÍ deaktivovat hlavní vypínač (informace v instrukci pro řidiče červenec a listopad 2021).

 

Explicitně viz příloha k VEGA KV a stanovený parkovací řád!

Tyto požadavky je nutné dodržovat, prosíme o správné parkování vozidel.

 

 

 

 

 

pozor.jpg

 

 

Parkovací pořádek v KV

 

 

 

img_20220331_182646.jpg

 

 

 

Šipky ve vyobrazení jasně ukazují, jak správně zaparkovat na firmě Vega Czech.

 

 

Nákladní automobily - LKW, musí být zaparkovány kabinou směrem k plotu.

 

Autobusy se parkují podle značení na obrázku. 

Přední řada stojí, stejně jako LKW čelem k plotu.

Druhá řada autobusů, se parkuje čelem k druhému plotu 

Tudíž se couvá k autobusům v první řadě

 

Na zeleném území se parkují celé soupravy. Tahače s návěsem.

 

 

Vozidla řidičů a návštěvníků se parkují v červeném vzdálenějším území od baráku.

 

U baráku smějí parkovat pouze zaměstnanci z kancelářské budovy.

 

 

 

 

 

img_20180403_120412_050.jpg